Otpad od 1.1.2023. - Zakonodavstvo i praksa

16.2.2023, ONLINE

Sve što trebate znati kako biste se upoznali s promjenama u zakonodavstvu.

Od početka godine na snagu je stupilo nekoliko značajnih izmjena i novina u Zakonu o gospodarenju otpadom i pripadajućim propisima.

Koje promjene vas se tiču? Na što se pripremiti u narednom razdoblju? 

Unatoč provođenju mjera poput prevencije, ponovnog korištenja, recikliranja i oporabe otpada, i količina komunalnog otpada u RH i dalje kontinuirano povećava. Odvojeno sakupljanje otpada ne zadovoljava ciljeve postavljene u okviru EU-27 i nacionalne regulative (samo 14% u odnosu na 2010).

U očekivanju donošenja novog Plana gospodarenja otpadom od 2023. – 2028, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je donijelo Rješenje, kojim je za Plan gospodarenja otpadom RH 2023. – 2028. potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu. Uredno, polazeći od ZGO, u Plan će se uvrstiti ciljevi utvrđeni za:

(1) za komunalni i građevni otpad

 (2) za odlaganje otpada

 (3) za otpadne plastične proizvode za jednokratnu uporabu

(4) za otpadna vozila

 (5) za otpadne baterije i akumulatore

 (6) za otpadnu električnu i elektroničku opremu

 (7) za otpadnu ambalažu

Odredbe Pravilnika o odlagalištima otpada (NN 4/23)

Ovim se Pravilnikom propisuju kriteriji za prihvat otpada na odlagalište, granične vrijednosti emisija u okoliš kod odlaganja otpada, uvjeti i mjere u svezi s planiranjem, gradnjom, radom i zatvaranjem odlagališta i postupanjem nakon njihova zatvaranja, način utvrđivanja količine odloženog otpada na odlagalištu, način određivanja udjela biorazgradivog komunalnog otpada u komunalnom otpadu, te uvjeti za prethodnu obradu otpada prije odlaganja kao i vrste otpada koje ne ispunjavaju kriterije za prihvat otpada.

Postupanjem prema ovom Pravilniku osigurat će se prelazak na kružno gospodarstvo i smanjenje otpada, u skladu s ciljevima Plana gospodarenja otpadom RH. Također, odredbe Pravilnika su usmjerene na  postupno smanjenje odlaganja otpada, posebno otpada koji je pogodan za recikliranje ili drugi postupak oporabe.

Mnogo je novina u području gospdarenja otpadom zato nam se pridružite na predavanju i saznajte sve informacije od predavača iz prakse!

Mjesto održavanja
ONLINE
Vrijeme održavanja
16.2.2023.
Cijena
142 eur (1069.9 kn) + PDV 
Cijena uključuje
 • Radne materijale u digitalnom obliku
 • Potvrdu o sudjelovanju 
 
 

Uvod

Sve što trebate znati kako biste se upoznali s promjenama u zakonodavstvu.

Od početka godine na snagu je stupilo nekoliko značajnih izmjena i novina u Zakonu o gospodarenju otpadom i pripadajućim propisima.

Koje promjene vas se tiču? Na što se pripremiti u narednom razdoblju? 

Unatoč provođenju mjera poput prevencije, ponovnog korištenja, recikliranja i oporabe otpada, i količina komunalnog otpada u RH i dalje kontinuirano povećava. Odvojeno sakupljanje otpada ne zadovoljava ciljeve postavljene u okviru EU-27 i nacionalne regulative (samo 14% u odnosu na 2010).

U očekivanju donošenja novog Plana gospodarenja otpadom od 2023. – 2028, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je donijelo Rješenje, kojim je za Plan gospodarenja otpadom RH 2023. – 2028. potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu. Uredno, polazeći od ZGO, u Plan će se uvrstiti ciljevi utvrđeni za:

(1) za komunalni i građevni otpad

 (2) za odlaganje otpada

 (3) za otpadne plastične proizvode za jednokratnu uporabu

(4) za otpadna vozila

 (5) za otpadne baterije i akumulatore

 (6) za otpadnu električnu i elektroničku opremu

 (7) za otpadnu ambalažu

Odredbe Pravilnika o odlagalištima otpada (NN 4/23)

Ovim se Pravilnikom propisuju kriteriji za prihvat otpada na odlagalište, granične vrijednosti emisija u okoliš kod odlaganja otpada, uvjeti i mjere u svezi s planiranjem, gradnjom, radom i zatvaranjem odlagališta i postupanjem nakon njihova zatvaranja, način utvrđivanja količine odloženog otpada na odlagalištu, način određivanja udjela biorazgradivog komunalnog otpada u komunalnom otpadu, te uvjeti za prethodnu obradu otpada prije odlaganja kao i vrste otpada koje ne ispunjavaju kriterije za prihvat otpada.

Postupanjem prema ovom Pravilniku osigurat će se prelazak na kružno gospodarstvo i smanjenje otpada, u skladu s ciljevima Plana gospodarenja otpadom RH. Također, odredbe Pravilnika su usmjerene na  postupno smanjenje odlaganja otpada, posebno otpada koji je pogodan za recikliranje ili drugi postupak oporabe.

Mnogo je novina u području gospdarenja otpadom zato nam se pridružite na predavanju i saznajte sve informacije od predavača iz prakse!

Ciljna skupina

Raspored konferencije

Predviđeno trajanje predavanja od 09:00 - 12:00 sati

08:45 - 09:00 Prijava na online platformu

09:00 - 10:30 Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje od 2023. do 2028.

U ožujku 2022. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je donijelo Rješenje, kojim je za Plan gospodarenja otpadom RH 2023. – 2028. potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, te polazeći od ZGO su utvrđeni ciljevi:

 • za komunalni i građevni otpad
 • za odlaganje otpada
 • za otpadne plastične proizvode za jednokratnu uporabu
 • za otpadna vozila
 • za otpadne baterije i akumulatore
 • za otpadnu električnu i elektroničku opremu
 • za otpadnu ambalažu

10:30 - 11:00 Pauza

 11:00 - 12:00 Pravilnik o odlagalištima otpada

Kategorije i potkategorije odlagališta otpada

Svako odlagalište otpada klasificira se u jednu od tri kategorije:

 1. odlagalište za opasni otpad,
 2. odlagalište za neopasni otpad i
 3. odlagalište za inertni otpad.

Potkategorije odlagališta otpada u kategoriji odlagališta za neopasni otpad su:

– odlagalište anorganskog otpada s niskim sadržajem organskih/biorazgradivih materijala i

– odlagalište pretežito organskog otpada.

 Definiranje kriterija:

 • Kriteriji za prihvat otpada na odlagalište
 • Kriteriji za prihvat otpada u podzemno odlagalište
 • Prethodna obrada otpada prije odlaganja
 • Karakterizacija, uzorkovanje i ispitivanje svojstava otpada
 • Iznimka od obveze izrade osnovne karakterizacije otpada
 • Provjera dokumentacije o otpadu koji se odlaže
 • Uvjeti dozvole za gospodarenje otpadom
 • Troškovi odlaganja otpada
 • Zatvaranje odlagališta, održavanje i nadzor nakon zatvaranja odlagališta
 • Obveza izvješćivanja Europske komisije

dr. sc. Mira Zovko

dr. sc. Mira Zovko

Mira Zovko ima 20 godina iskustva u području zdravstvene ekologije i zaštite okoliša, s osvrtom na praćenje i izvješćivanje i prikaz podataka javnosti pokazateljima okoliša te na sustave upravljanja okolišem. Posljednjih 10 godina radi u Agenciji za zaštitu okoliša (od 2015. Hrvatska agencija za zaštitu okoliša i prirode) kao voditeljica Odjela za dokumente zaštite okoliša. Najveći dio vremena posvećena je poslovima obrade podataka i izradi procjena stanja za razna područja okoliša, a osobito područja integriranih tema kao što su Turizam i okoliš, Okoliš i zdravlje, Kružno gospodarstvo i dr. Izvršna je urednica Izvješća o stanju okoliša u RH koje Vladi RH i Hrvatskome saboru te široj javnosti daju uvid u trendove okoliša u državi. Također surađuje s Europskom agencijom za okoliš i Ujedinjenim narodima na europskom, odnosno globalnom izvješću o stanju okoliša. Rukovodi uspostavom i nadogradnjom dijela Informacijskog sustava zaštite okoliša RH u području tzv. općih tema zaštite okoliša, s naglaskom na dokumente zaštite okoliša (strategije, planovi, programi i izvješća), sustav upravljanja okolišem EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) i dr.  Članica je radnih skupina i povjerenstava pri Ministarstvu zaštite okoliša i prirode i drugim ministarstava za izradu strateško-planskih dokumenata te zakonskih i podzakonskih akata za opće područje okoliša. Također je članica EIONET-a (europskog sustava razmjene podataka) i Odbora za EMAS pri Europskoj komisiji. Od 2007. godine aktivna je u Tehničkom odboru 207 – Upravljanje okolišem Hrvatskog zavoda za norme te ima praksu u uvođenju sustava upravljanja okolišem u organizacije, s posebnim osvrtom na sustav EMAS. Autorica je oko tridesetak znanstvenih i stručnih radova, članica nekoliko udruženja i projektnih timova iz područja okoliša, biologije i biotehnologije.

Suradnici

Oprostite, na ovu konferenciju se više ne možete prijaviti.


Ovaj portal koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice i prilagodio sustav oglašavanja.   U redu   Više o kolačićima