Gospodarenje otpadom u 2024. - aktualnosti i izazovi u praksi

20.9.2024, Zagreb

Sve što trebate znati kako biste se upoznali s promjenama u zakonodavstvu.

Koje promjene vas se tiču? Na što se pripremiti u narednom razdoblju? 

Unatoč provođenju mjera poput prevencije, ponovnog korištenja, recikliranja i oporabe otpada, količina komunalnog otpada u RH i dalje se kontinuirano povećava. Odvojeno sakupljanje otpada ne zadovoljava ciljeve postavljene u okviru EU-27 i nacionalne regulative (samo 14% u odnosu na 2010).

Donesen je Plan gospodarenja otpadom 2023. - 2028, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja "Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje od 2023. do 2028. godine", temeljni planski dokument gospodarenja otpadom.

Postupanjem prema Pravilniku osigurat će se prelazak na kružno gospodarstvo i smanjenje otpada, u skladu s ciljevima Plana gospodarenja otpadom RH. Također, odredbe Pravilnika usmjerene su na postupno smanjenje odlaganja otpada, posebno otpada koji je pogodan za recikliranje ili drugi postupak oporabe.

Dotaknut ćemo se konkretnih primjera ESG izvještavanja, pregleda sustava, resursa i kružnog gospodarstva.

Usklađenost sa zahtjevima zakona o zaštiti okoliša obično se dodjeljuje osobi ili osobama koje su već vrlo zaposlene.

Zbog toga je većina poslova povjerena ovlaštenim tvrtkama za gospodarenje otpadom. Međutim, praksa pokazuje da je nužna određena razina osposobljenosti takve osobe kojoj se ovi poslovi dodjeljuju.

Mjesto održavanja
Wespa spaces, Zagreb, Zavrtnica 17
Vrijeme održavanja
20.9.2024.
220 EUR + PDV
 • Cijena za svakog sljedećeg polaznika iz iste firme 176 EUR+ PDV (20% popusta)
Cijena uključuje
 • Radne materijale
 • Potvrdu o pohađanju edukacije
 • Osvježenje u pauzama
 
 

Uvod

Sve što trebate znati kako biste se upoznali s promjenama u zakonodavstvu.

Koje promjene vas se tiču? Na što se pripremiti u narednom razdoblju? 

Unatoč provođenju mjera poput prevencije, ponovnog korištenja, recikliranja i oporabe otpada, količina komunalnog otpada u RH i dalje se kontinuirano povećava. Odvojeno sakupljanje otpada ne zadovoljava ciljeve postavljene u okviru EU-27 i nacionalne regulative (samo 14% u odnosu na 2010).

Donesen je Plan gospodarenja otpadom 2023. - 2028, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja "Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje od 2023. do 2028. godine", temeljni planski dokument gospodarenja otpadom.

Postupanjem prema Pravilniku osigurat će se prelazak na kružno gospodarstvo i smanjenje otpada, u skladu s ciljevima Plana gospodarenja otpadom RH. Također, odredbe Pravilnika usmjerene su na postupno smanjenje odlaganja otpada, posebno otpada koji je pogodan za recikliranje ili drugi postupak oporabe.

Dotaknut ćemo se konkretnih primjera ESG izvještavanja, pregleda sustava, resursa i kružnog gospodarstva.

Usklađenost sa zahtjevima zakona o zaštiti okoliša obično se dodjeljuje osobi ili osobama koje su već vrlo zaposlene.

Zbog toga je većina poslova povjerena ovlaštenim tvrtkama za gospodarenje otpadom. Međutim, praksa pokazuje da je nužna određena razina osposobljenosti takve osobe kojoj se ovi poslovi dodjeljuju.

Ciljna skupina

Predavanje je namijenjeno svim gospodarskim subjektima koji generiraju otpad (tvrtke, obrti, ustanove i slično) te svim gospodarskim subjektima koji gospodare otpadom (skupljači, obrađivači, prijevoznici, trgovci otpadom).

Program predavanja osmišljen je na način da nije namijenjen isključivo profesionalcima koji su zaduženi za zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom u svojim tvrtkama, već nudi znanje, praktična rješenja i smjernice onim zaposlenicima koji nisu specijalizirani za navedeno područje kako bi im pružili znanje potrebno za rad.

Svrha jest stjecanje i dopunjavanje znanja iz područja gospodarenja otpadom od zakonodavnog okvira do primjene propisa u svakodnevnoj poslovnoj praksi, odnosno u svakodnevnim poslovnima aktivnostima, uključujući i obveze vođenja dokumentacije o otpadu i prijave podataka o načinu gospodarenja otpadom. Također, namjena je dodatno obrazovati i pomoći polaznicima u ispunjavanju obveza prema zakonskim obvezama o gospodarenju otpadom.

Prijašnje konferencije:

Raspored konferencije

Što možete očekivati?

Sveobuhvatni program pruža vam:

 • Pojašnjenja trenutnog i planiranog zakonodavstva o zaštiti okoliša
 • Sređivanje evidencija, izvješća i kompletne dokumentacije
 • Izbjegavanje kazne za prekršaje , kao što su nedovoljna evidencija i izvješćivanje, neadekvatno označavanje, skladištenje i sl.
 • Pravilno označavanje i skladištenje vašeg otpada 
 • Procedure i upitnici koji vas vode kroz pravilno izvršavanje zadataka
 • ESG kružno gospodarstvo
 • Savjet ili predloženo rješenje za određeni ekološki izazov s kojim se suočavate

Mnogo je novina u području gospodarenja otpadom, zato nam se pridružite na predavanju i saznajte sve informacije od predavača iz prakse, razmjenite iskustva s kolegama i povežite se.

Ksenija Papa, dipl. ing.

Ksenija Papa, dipl. ing.

Po struci diplomirani inženjer kemije, svoje 16-godišnje iskustvo je stekla radom u industriji na poslovima zaštite okoliša i sustavima upravljanja (ISO 9001; ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001) te radom kao lead auditor prema ISO14001 za akreditiranu certifikacijsku kuću. Kroz svoj posao sudjelovala je u procesu donošenja propisa s područja zaštite okoliša kao predstavnik industrije, ali isto tako je uspostavljala primjenu tih propisa u praksi. S obzirom na prirodu djelatnosti tvrtki zaposlenja glavno iskustvo u zaštiti okoliša veže uz gospodarenje otpadom te utjecajima na zrak s naglaskom na emisije stakleničkih plinova. U ovom području ima veliko iskustvo u samoj primjeni propisanog zakonodavstva. Kroz posao se upoznaje sa obvezama različitih proizvodnih i uslužnih grana po pitanju okoliša i sustava upravljanja kao i s različitim pristupima i rješenjima u zaštiti okoliša.

Kristina Mumić mag.ing.cheming.

Kristina Mumić mag.ing.cheming.

Diplomirala na fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu s 20 godina iskustva na poslovima u područjima zaštite okoliša, energetske učinkovitosti, vođenja i implementiranja sustava upravljanja kvalitetom, zaštitom okoliša i energijom u sektorima energetike i turizma pri čemu se zadnjih sedam godina bavi i uštedama energije u krajnjoj potrošnji te je sudjelovala i u izradi nefinancijskog izvješća HEP Grupe.Iskustvo u poslovima savjetovanja vezanog uz klimatske promjene i održivost stekla je izradom dokumentacije o pripremi infrastrukture za klimatske promjene prilikom pripreme tvrtki za javne natječaje sufinanciranja projekata koji će doprinijeti podizanju konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz zelenu i digitalnu tranziciju u turizmu.

dr. sc. Mira Zovko

dr. sc. Mira Zovko

Mira Zovko ima 20 godina iskustva u području zdravstvene ekologije i zaštite okoliša, s osvrtom na praćenje i izvješćivanje i prikaz podataka javnosti pokazateljima okoliša te na sustave upravljanja okolišem. Posljednjih 10 godina radi u Agenciji za zaštitu okoliša (od 2015. Hrvatska agencija za zaštitu okoliša i prirode) kao voditeljica Odjela za dokumente zaštite okoliša. Najveći dio vremena posvećena je poslovima obrade podataka i izradi procjena stanja za razna područja okoliša, a osobito područja integriranih tema kao što su Turizam i okoliš, Okoliš i zdravlje, Kružno gospodarstvo i dr. Izvršna je urednica Izvješća o stanju okoliša u RH koje Vladi RH i Hrvatskome saboru te široj javnosti daju uvid u trendove okoliša u državi. Također surađuje s Europskom agencijom za okoliš i Ujedinjenim narodima na europskom, odnosno globalnom izvješću o stanju okoliša. Rukovodi uspostavom i nadogradnjom dijela Informacijskog sustava zaštite okoliša RH u području tzv. općih tema zaštite okoliša, s naglaskom na dokumente zaštite okoliša (strategije, planovi, programi i izvješća), sustav upravljanja okolišem EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) i dr.  Članica je radnih skupina i povjerenstava pri Ministarstvu zaštite okoliša i prirode i drugim ministarstava za izradu strateško-planskih dokumenata te zakonskih i podzakonskih akata za opće područje okoliša. Također je članica EIONET-a (europskog sustava razmjene podataka) i Odbora za EMAS pri Europskoj komisiji. Od 2007. godine aktivna je u Tehničkom odboru 207 – Upravljanje okolišem Hrvatskog zavoda za norme te ima praksu u uvođenju sustava upravljanja okolišem u organizacije, s posebnim osvrtom na sustav EMAS. Autorica je oko tridesetak znanstvenih i stručnih radova, članica nekoliko udruženja i projektnih timova iz područja okoliša, biologije i biotehnologije.

Suradnici

Povezana prijava na seminar

Gospodarenje otpadom u 2024. , 20.9.2024 Zagreb

Input:
Do not fill this:
Podaci o polazniku
Tip narudžbenice:
Podaci o polaznicima
Besplatne dodatne usluge
Broj polaznika: 1
CIJENA: 220,00 EUR bez PDV-a

Ovaj portal koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice i prilagodio sustav oglašavanja.   U redu   Više o kolačićima