Završni račun za 2022. u kunama, usklade i ispravci

21.2.2023, ONLINE

Krajem svake poslovne godine započinje zahtjevno razdoblje za računovodstvene i porezne stručnjake kojima je najvažnije utvrditi jesu li dobro optimizirali porezne i računovodstvene obveze. Ako se utvrdi da su se napravile neke pogreške tijekom godine, zadnji je čas da se to ispravi. Vrlo je važno provesti i kontrolne postupke, te napraviti kvalitetne financijske izvještaje. 

Završni račun je neizostavna stavka koju svaki poslodavac mora imati na kraju godine. Iz njega se vidi koliko je uspješno ili neuspješno poslovala određena tvrtka u navedenoj godini. Završni račun čini dokumentacija pod koju se najčešće smatraju zajedno: bilanca, račun dobiti i gubitka, porezna prijava. Potrebno je priložiti i bilješke koje sadržavaju dodatne i dopunske informacije koje nisu prikazane u bilanci i računu dobiti i gubitka. One pružaju dodatne informacije potrebne za pravilno razumijevanje izvještaja. Poduzeće je, sukladno zakonskim odredbama, poslovne knjige tijekom godine dužno voditi sukladno donesenim računovodstvenim politikama poduzeća.

Završni račun predstavlja financijski odraz poslovanja poduzeća te je iz tog razloga vrlo važno izraditi ga na ispravan način. Naši stručnjači provest će polaznike konferencije kroz sve korake u pripremi završnog računa, na što treba obratiti pozornost, koji su rokovi, s čime se trebaju usuglasiti. Namjena konefrencije jest izbjeći dodatni stres pravovremenom pripremom za ovakavu preciznu radnju.

Opis

Krajem svake poslovne godine započinje zahtjevno razdoblje za računovodstvene i porezne stručnjake kojima je najvažnije utvrditi jesu li dobro optimizirali porezne i računovodstvene obveze. Ako se utvrdi da su se napravile neke pogreške tijekom godine, zadnji je čas da se to ispravi. Vrlo je važno provesti i kontrolne postupke, te napraviti kvalitetne financijske izvještaje. 

Završni račun je neizostavna stavka koju svaki poslodavac mora imati na kraju godine. Iz njega se vidi koliko je uspješno ili neuspješno poslovala određena tvrtka u navedenoj godini. Završni račun čini dokumentacija pod koju se najčešće smatraju zajedno: bilanca, račun dobiti i gubitka, porezna prijava. Potrebno je priložiti i bilješke koje sadržavaju dodatne i dopunske informacije koje nisu prikazane u bilanci i računu dobiti i gubitka. One pružaju dodatne informacije potrebne za pravilno razumijevanje izvještaja. Poduzeće je, sukladno zakonskim odredbama, poslovne knjige tijekom godine dužno voditi sukladno donesenim računovodstvenim politikama poduzeća.

Završni račun predstavlja financijski odraz poslovanja poduzeća te je iz tog razloga vrlo važno izraditi ga na ispravan način. Naši stručnjači provest će polaznike konferencije kroz sve korake u pripremi završnog računa, na što treba obratiti pozornost, koji su rokovi, s čime se trebaju usuglasiti. Namjena konefrencije jest izbjeći dodatni stres pravovremenom pripremom za ovakavu preciznu radnju.

08:45 - 09:00 Prijava na online platformu

09:00 - 10:00 Kratki pregled zakonodavnih propisa, kontrolni postupci i pripremne radnje

 • Kratki pregled zakonodavnih propisa,
 • Porezne promjene i novosti,
 • Aktualnosti u porezu na dohodak za 2022. godinu i novosti u 2023. godini,
 • Izmjene Zakona i Pravilnika o porezu na dobit od 1.1.2023. i njihov utjecaj na poreznu osnovicu,
 • Obavezne provjere i koraci prije sastavljanja završnog računa,
 • Kontrolni postupci u sastavljanju PD i PD-NN prijava za 2022,
 • Pripremne radnje,
 • Računovodstveni i porezni aspekt manjkova.

10:00 - 10:10 Pauza

10:10 - 11:00  Računovodstveni aspekt

 • Zalihe,
 • Rezerviranja,
 • Potraživanja od kupaca,
 • Financijska imovina,
 • Amortizacija i revalorizacija dugotrajne imovine.

Usklađivanje zadnjeg obračuna plaće i PDV

 • PDV prijava,
 • Kako voditi evidencije PDV-a kako bi s lakoćom sastavili Prijavu PDV-a za zadnje razdoblje oporezivanja,
 • Posebnosti oporezivanja PDV-om - na što obratiti pozornost.

11:00 - 11:10 Pauza

11:10 - 12:10 Posebnosti određenih prihoda i rashoda, sastavljanje bilance računa dobiti i gubitka te PD obrasca

 • Posebnosti određenih prihoda i rashoda i njihov utjecaj na uvećanje i umanjenje porezne osnovice poreza na dobit,
 • Latentni porezi - računovodstveni i porezni rezultat poslovanja,
 • Rokovi, obrasci i obvezna davanja za 2022. godinu,
 • Sastavljanje zaključne bilance i računa dobiti i gubitka,
 •  Porez po odbitku i uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu,
 • Sastavljanje PD obrasca - što paziti u prijavi za 2022.?
 • Sastavljanje PD obrasca stavke uvećanja,
 • Porezne olakšice i umanjenja.


Ovaj portal koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice i prilagodio sustav oglašavanja.   U redu   Više o kolačićima