Zaštita na radu i zaštita od požara - praksa u 2023.

27.4.2023, Zagreb

Iznimna nam je čast i zadovoljstvo  najaviti  Vam konferenciju na temu Zaštite na radu i zaštite od požara- praksa u 2023. na kojoj će biti obrađeni  svi zakonski okviri i promjene  važne za svakog poslodavca. Tim naših stručnjaka koji budno prate razvoj  svih događaja na hrvatskoj zakonodavstvenoj sceni rastumačiti će Vam sve nedoumice i dati pravodobne informacije te naravno korisne savjete koje će Vaše poslovanje dodatno olakšati.

Radnik je ključ uspješnosti svake radne organizacije, no najčešće nije sagledavan šire od njegova uskog djelokruga rada. Tako su često i osposobljavanja koja nisu vezana uz taj djelokrug doživljavana kao gubljenje vremena i nepotreban trošak. S druge strane prisutan je i niz pozitivnih primjera gdje je upravo adekvatno osposobljen radnik pravovremenom reakcijom spriječio nastanak odnosno širenje požara te time neposredno pridonio minimiziranju potencijalne štete uslijed požara. 

Tijekom konferencije dobit ćete sve informacije o zakonskoj regulativi, obvezama poslodavaca i zaposlenika u slučaju nezgode na radu ili druge nesreće, odnosno profesionalne bolesti, kao i o postupku prijave i rješavanja nezgode na poslu. Dotaknut ćemo se i najčešće postavljanih pitanja našim stručnjacima iz područja zaštite na radu.

Vidimo se 27.4.2023. u Zagrebu!

Opis

Iznimna nam je čast i zadovoljstvo  najaviti  Vam konferenciju na temu Zaštite na radu i zaštite od požara- praksa u 2023. na kojoj će biti obrađeni  svi zakonski okviri i promjene  važne za svakog poslodavca. Tim naših stručnjaka koji budno prate razvoj  svih događaja na hrvatskoj zakonodavstvenoj sceni rastumačiti će Vam sve nedoumice i dati pravodobne informacije te naravno korisne savjete koje će Vaše poslovanje dodatno olakšati.

Radnik je ključ uspješnosti svake radne organizacije, no najčešće nije sagledavan šire od njegova uskog djelokruga rada. Tako su često i osposobljavanja koja nisu vezana uz taj djelokrug doživljavana kao gubljenje vremena i nepotreban trošak. S druge strane prisutan je i niz pozitivnih primjera gdje je upravo adekvatno osposobljen radnik pravovremenom reakcijom spriječio nastanak odnosno širenje požara te time neposredno pridonio minimiziranju potencijalne štete uslijed požara. 

Tijekom konferencije dobit ćete sve informacije o zakonskoj regulativi, obvezama poslodavaca i zaposlenika u slučaju nezgode na radu ili druge nesreće, odnosno profesionalne bolesti, kao i o postupku prijave i rješavanja nezgode na poslu. Dotaknut ćemo se i najčešće postavljanih pitanja našim stručnjacima iz područja zaštite na radu.

Vidimo se 27.4.2023. u Zagrebu!

09:00 - 09:40 Zakonodavne odredbe, prava, obveze i odgovornost poslodavca

 • Prava, obveze i odgovornosti poslodavca 
  Izlaganjem će biti obuhvaćene prava i obveze poslodavca sukladno odredbama Zakona o zaštiti na radu 
 • Tijek inspekcijskog nadzora i poduzimanja inspekcijskih mjera s naglaskom na mjere koje se tiču nepoštivanja odredbi o obavljanju poslova zaštite na radu sukladno propisima
 • Zakonodavne odredbe i pravilnici

09:40 - 10:30 Upravljanje rizicima zaštite zdravlja i sigurnosti na radu

 • Općenito o upravljanju rizicima
 • Proces upravljanja rizicima
 • Koraci procesa upravljanja rizicima
 • Zahtjevi propisa za upravljanje i procjenu rizika
 • Obaveze poslodavca vezano za procjenu rizika
 • Procjena rizika zaštite zdravlja i sigurnosti na radu

10:30- 11:00 Pauza za kavu

11:00- 11:30 Provjere i pogreške u nezgodama na radu sa stajališta inspekcije rada

 • Uviđaj nesreće na radu od strane inspekcije rada
 • Primjeri istrage kršenja od strane poslodavca
 • Primjeri upita zaposlenika
 • Pogreške u popisu evidencije o registriranom korištenju zemljišta od strane inspekcije rada 

11:30 -12:15 Zaštita od požara - aktualnosti i novine u 2023. 

Zakonska regulativa i osnovne obveze poslodavca

 • Zakonska regulativa
 • Suradnja stručnih udruga i nadležnih tijela RH u području zaštite od požara
 • Primjeri uređivanja mjera zaštite od požara pri upotrebi plina, uređaja za gašenje požara (vatrogasni aparati, stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara)
 • Zakon o zaštiti od požara (NN 92/2010.),
 • Opći prikaz mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija,
 • Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN 116/2011.),
 • Sadržajna struktura općeg akta sukladno kategoriji ugroženosti od požara.

12:15 – 12:30 Pauza  

12:30 – 13:30 Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija

 • Tko mora izraditi Procjenu ugroženosti?,
 • Kriteriji za razvrstavanje pravnih osoba u kategorije ugroženosti od požara te ciljevi razvrstavanja,
 • Ciljevi izrade Procjene ugroženosti za općine, gradove i županije,
 • Postupak izrade Procjene ugroženosti za pravnu osobu,
 • Prikaz postojećeg stanja zaštite od požara u pravnoj osobi s navedenim greškama koje se najčešće rade kod izrade Procjene,
 • Prikaz numeričke analize požarne ugroženosti prema TRVB 100 metodi s navedenim greškama koje se najčešće rade kod izrade Procjene,
 • Prikaz liste za numerički izračun požarne ugroženosti te određivanje potrebnih mjera zaštite od požara prema TRVB 100,
 • Prikaz numeričke analize požarne ugroženosti prema EURALARM metodi s navedenim greškama koje se najčešće rade kod izrade Procjene,
 • Dijagram za određivanje mjera zaštite od požara prema EURALARM metodi,
 • Prikaz stručne obrade činjeničnih podataka u Procjeni s posebnim osvrtom na određivanje kategorije ugroženosti i definiranje primjenjivih mjera zaštite od požara nakon izrade Procjene,
 • Određivanje broja vatrogasaca u požarnom sektoru koji je temeljem Procjene ugroženosti dobio mjeru S2 te definiranje službe zaštite od požara i vatrogasne postrojbe,   
 • Prijedlog tehničkih i organizacijskih mjera zaštite od požara nakon izrađene Procjene ugroženosti,
 • Zaključak s definiranjem kategorije ugroženosti i ocjenom stanja zaštite od požara u konkretnoj pravnoj osobi.

Plan zaštite od požara

 • Općenito o Planu zaštite od požara te njegov sadržaj,
 • Izrada preglednog i grafičkog dijela Plana zaštite od požara za pravnu osobu,
 • Izrada tekstualnog dijela plana zaštite od požar za pravnu osobu,
 • Izrada grafičkog i tekstualnog dijela Plana zaštite od požara za općinu i grad,
 • Izrada grafičkog i tekstualnog dijela Plana zaštite od požara za županiju,
 • Tko može izrađivati Plan zaštite od požara?

13:30 – 14:30 Osposobljavanje radnika, stručni ispiti


Ovaj portal koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice i prilagodio sustav oglašavanja.   U redu   Više o kolačićima