Upravljanje nekretninama - pravni i porezni aspekt

19.10.2023, ONLINE

Sporovi u vezi s nekretninama često su na žalost svakodnevna pojava u praksi. Neinformirane odluke prilikom sklapanja pravnih poslova vezanih uz nekretnine mogu dovesti do velikih financijskih rizika i dugotrajnih sudskih postupaka. Kako bismo smanjili te rizike, nužno je educirati se o ključnim aspektima vezanim uz promet nekretnina, poreze i zakup poslovnog prostora.

Predavanje će se fokusirati na najčešće zablude i pogreške koje se događaju prilikom sklapanja ugovora o zakupu. Polaznici će imati priliku čuti primjere najčešćih sporova u vezi sa zakupom nekretnina, kao i primjere dobre prakse prilikom pregovaranja ugovora o zakupu. Na taj način će steći uvid u što treba obratiti pažnju prilikom zaključivanja takvih ugovora.

Osim toga, predavanje će obuhvatiti teme oporezivanja nekretnina, poreznog položaja prometa nekretnina u postupku ovrhe, amortizacije nekretnina, oporezivanja najmova, ispravaka pretporeza i mnoge druge važne aspekte vezane uz oporezivanje nekretnina. Svi ovi elementi od presudne su važnosti za razumijevanje transakcija nekretnina i zakupa poslovnih prostora.

Cilj predavanja jest približiti polaznicima zakonske odredbe povezane s transakcijama nekretnina i zakupom poslovnih prostora, kako bi se smanjili financijski rizici i rizici sudskih postupaka. Kroz predavanje, polaznici će steći vrijedna znanja i alate koji će im pomoći da donose informirane odluke u vezi s nekretninama, što će im omogućiti sigurniji i uspješniji razvoj njihovih poslovnih i privatnih investicija. Ne propustite ovu priliku da unaprijedite svoje znanje i smanjite rizike vezane uz nekretnine!

Opis

Sporovi u vezi s nekretninama često su na žalost svakodnevna pojava u praksi. Neinformirane odluke prilikom sklapanja pravnih poslova vezanih uz nekretnine mogu dovesti do velikih financijskih rizika i dugotrajnih sudskih postupaka. Kako bismo smanjili te rizike, nužno je educirati se o ključnim aspektima vezanim uz promet nekretnina, poreze i zakup poslovnog prostora.

Predavanje će se fokusirati na najčešće zablude i pogreške koje se događaju prilikom sklapanja ugovora o zakupu. Polaznici će imati priliku čuti primjere najčešćih sporova u vezi sa zakupom nekretnina, kao i primjere dobre prakse prilikom pregovaranja ugovora o zakupu. Na taj način će steći uvid u što treba obratiti pažnju prilikom zaključivanja takvih ugovora.

Osim toga, predavanje će obuhvatiti teme oporezivanja nekretnina, poreznog položaja prometa nekretnina u postupku ovrhe, amortizacije nekretnina, oporezivanja najmova, ispravaka pretporeza i mnoge druge važne aspekte vezane uz oporezivanje nekretnina. Svi ovi elementi od presudne su važnosti za razumijevanje transakcija nekretnina i zakupa poslovnih prostora.

Cilj predavanja jest približiti polaznicima zakonske odredbe povezane s transakcijama nekretnina i zakupom poslovnih prostora, kako bi se smanjili financijski rizici i rizici sudskih postupaka. Kroz predavanje, polaznici će steći vrijedna znanja i alate koji će im pomoći da donose informirane odluke u vezi s nekretninama, što će im omogućiti sigurniji i uspješniji razvoj njihovih poslovnih i privatnih investicija. Ne propustite ovu priliku da unaprijedite svoje znanje i smanjite rizike vezane uz nekretnine!

Predviđeno trajanje predavanja od 09:00 do 14:00 sati

08:45 - 09:00 Prijava i registracija na platformu

09:00 - 11:00 Porezno računovodstveni aspekt upravljanja nekretninama

 • Temeljne odredbe u vezi s oporezivanjem prometa nekretnina,
 • Porezni položaj isporuka građevina ili njihovih dijelova i zemljišta na kojemu se nalaze prema propisima o PDV-u,
 • Porezni položaj isporuka građevina ili njihovih dijelova i zemljišta na kojemu se nalaze prema propisima o porezu na promet nekretnina,
 • Porezne uštede u prometu nekretnina – pravo izbora oporezivanja,
 • Kada i u kojem roku je potrebno učiniti ispravak pretporeza korištenog pri nabavi nekretnina,
 • Jedinstvo građevinskog objekta i zemljišta te obračun amortizacije,
 • Oporezivanje iznajmljivanja nekretnina,
 • Oporezivanje najma nekretnina za potrebe stanovanja -  podjela i ispravci pretporeza,
 • Porezni tretman prodaje nekretnina putem ovrhe.

11: 00 - 11:15 Pauza

11:15 - 13:30 Pravni aspekt upravljanja nekretninama

 • Imovinsko pravni odnosi u praksi,
 • Uknjižba prava zakupa na nekretnini,
 • Prodaja nekretnine koja je u zakupu,
 • Ovrha na nekretnini koja je u zakupu,
 • Postojanje spora u odnosu na nekretninu koja je u zakupu,
 • Utjecaj nesređenih vlasničkopravnih odnosa i drugih zemljišnoknjižnih pitanja na prava zakupnika.

13:30 - 14:00 Odgovori na pitanja polaznika


Ovaj portal koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice i prilagodio sustav oglašavanja.   U redu   Više o kolačićima