KONFERENCIJA - POREZNO PRIZNATI I NEPRIZNATI TROŠKOVI

13.4.2017, Zagreb

Kod evidentiranja poslovnih promjena vrlo je važno voditi računa o činjenici da li su pojedini troškovi porezno priznati ili porezno nepriznati, odnosno da li oni i kada mogu biti privremeno ili trajno dopustivi, a kada su oni trajno porezno nedopustivi, sa svrhom točnog izračuna obveze poreza na dobit.
Cilj konferencije je na jednostavan i razumljiv način kroz primjere pojasniti koji su to:
- računovodstveni prihodi koji su trajno porezno nepriznati
- porezni prihodi koji su trajno računovodstveno nepriznati
- računovodstveni rashodi koji su trajno porezno nepriznati
- porezni rashodi koji su trajno računovodstveno nepriznati
te kako u knjigovodstvu evidentirati privremene i stalne razlike s naslova amortizacije, troškova osobnih automobila, reprezentacije, vrijednosnih usklađenja potraživanja od kupaca, zaliha i financijske imovine te svih drugih rashoda.

Opis

Kod evidentiranja poslovnih promjena vrlo je važno voditi računa o činjenici da li su pojedini troškovi porezno priznati ili porezno nepriznati, odnosno da li oni i kada mogu biti privremeno ili trajno dopustivi, a kada su oni trajno porezno nedopustivi, sa svrhom točnog izračuna obveze poreza na dobit.
Cilj konferencije je na jednostavan i razumljiv način kroz primjere pojasniti koji su to:
- računovodstveni prihodi koji su trajno porezno nepriznati
- porezni prihodi koji su trajno računovodstveno nepriznati
- računovodstveni rashodi koji su trajno porezno nepriznati
- porezni rashodi koji su trajno računovodstveno nepriznati
te kako u knjigovodstvu evidentirati privremene i stalne razlike s naslova amortizacije, troškova osobnih automobila, reprezentacije, vrijednosnih usklađenja potraživanja od kupaca, zaliha i financijske imovine te svih drugih rashoda.

 

08:45 - 09:00
Prijava sudionika

 

09:00 – 10:30

Ksenija Kramar dipl.oec., ovlašteni revizor i porezni savjetnik

 • Porezno priznati i nepriznati troškovi reprezentacije, osobnog prijevoza potkrijepljeno s primjerima knjiženja
 • Rashodi utvrđeni u postupku nadzora
 • Troškovi prisline naplate poreza ili davanja kazne,darovanja
 • Priznati i nepriznati troškovi kamata

10:30 - 11:00
Pauza za kavu

11:00-12:30

Mira Ognjan mag.oec.

 • Vrijednosno  usklađenje potraživanja od kupaca
 • Porezno računovodstveni tretman otpisa potraživanja
 • Kada provesti trajni otpis potraživanja?
 • Novine u otpisu potraživanja

 

12:30-14:00

mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor i interni revizorr

Razmatranje računovodstvenih i poreznih propisa – kada se rashod tretira kao porezno priznat, a kada kao privremeno porezno nepriznat:

 •    Rashodi nerealiziranih gubitaka s osnove vrijednosnog usklađenja dionica i udjela
 •    Trošak amortizacije iznad propisanih stopa 
 •    Vrijednosna usklađenja i otpisi (potraživanja, zalihe, dugotrajna imovina)
 •    Troškovi rezerviranja

Privremeno porezno nepriznati rashodi – privremene razlike: računovodstveno iskazivanje i iskazivanje u PD prijavi u trenutku nastanka i u trenutku realizacije

 

Konferencija će se održati u Zagrebu.


Ovaj portal koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice i prilagodio sustav oglašavanja.   U redu   Više o kolačićima