Online konferencija: Zaštita od požara

23.4.2020, Zagreb

Sustav zaštite od požara podrazumijeva planiranje zaštite od požara, propisivanje mjera zaštite od požara građevina, ustrojavanje subjekata zaštite od požara, provođenje mjera zaštite od požara i mnoge druge odgovornosti koje svako poduzeće i zgrada moraju zadovoljiti kako bi smanjili rizik nastanka požara, odnosno brzo i kvalitetno gašenje požara. Tim naših stručnjaka pripremio je za Vas edukaciju gdje ćete na jednom mjestu dobiti sve potrebne informacije te se adekvatno pripremiti za moguće nepredviđene okolnosti.

Radnik je ključ uspješnosti svake radne organizacije, no najčešće nije sagledavan šire od njegova uskog djelokruga rada. Tako su često i osposobljavanja koja nisu vezana uz taj djelokrug doživljavana kao gubljenje vremena i nepotreban trošak. S druge strane prisutan je i niz pozitivnih primjera gdje je upravo adekvatno osposobljen radnik pravovremenom reakcijom spriječio nastanak odnosno širenje požara te time neposredno pridonesao minimiziranju potencijalne štete uslijed požara. U tom smislu autori će ukazati na nužnost adekvatnog osposobljavanja u kombinaciji sa odgovarajućom opremljenošću objekta te kontaktom sa nadležnom vatrogasnom postrojbom, a sve u skladu sa važećom pravnom i normativnom regulativom.

Koje su obveze poslodavca, osobe zadužene za provođenje evakuacije, ali i samih zaposlenika doznajte na već tradicionalnoj konferenciji zaštite od požara.

Osigurajte svoje mjesto na vrijeme na ovoj iznimno zanimljivoj konferenciji za koju postoji velik interes svake godine.

Opis

Sustav zaštite od požara podrazumijeva planiranje zaštite od požara, propisivanje mjera zaštite od požara građevina, ustrojavanje subjekata zaštite od požara, provođenje mjera zaštite od požara i mnoge druge odgovornosti koje svako poduzeće i zgrada moraju zadovoljiti kako bi smanjili rizik nastanka požara, odnosno brzo i kvalitetno gašenje požara. Tim naših stručnjaka pripremio je za Vas edukaciju gdje ćete na jednom mjestu dobiti sve potrebne informacije te se adekvatno pripremiti za moguće nepredviđene okolnosti.

Radnik je ključ uspješnosti svake radne organizacije, no najčešće nije sagledavan šire od njegova uskog djelokruga rada. Tako su često i osposobljavanja koja nisu vezana uz taj djelokrug doživljavana kao gubljenje vremena i nepotreban trošak. S druge strane prisutan je i niz pozitivnih primjera gdje je upravo adekvatno osposobljen radnik pravovremenom reakcijom spriječio nastanak odnosno širenje požara te time neposredno pridonesao minimiziranju potencijalne štete uslijed požara. U tom smislu autori će ukazati na nužnost adekvatnog osposobljavanja u kombinaciji sa odgovarajućom opremljenošću objekta te kontaktom sa nadležnom vatrogasnom postrojbom, a sve u skladu sa važećom pravnom i normativnom regulativom.

Koje su obveze poslodavca, osobe zadužene za provođenje evakuacije, ali i samih zaposlenika doznajte na već tradicionalnoj konferenciji zaštite od požara.

Osigurajte svoje mjesto na vrijeme na ovoj iznimno zanimljivoj konferenciji za koju postoji velik interes svake godine.

Trajanje online konferencije od 9:00-14:00 sati.

09:00 -10:15

Predavač: Stanislav Topić mr.sig.

Uvodni dio - općenito o požaru i tehnološkim eksplozijama

 • Požar i tehnološke eksplozije kao pojava i nepogoda
 • Požarna krivulja i razvoj požara
 • Zakonska regulativa
 • Suradnja stručnih udruga i nadležnih tijela RH u području zaštite od požara
 • Primjeri uređivanja mjera zaštite od požara pri upotrebi plina, uređaja za gašenje požara (vatrogasni aparati, stabilnih sutava za dojavu i gašenje požara)

Zakonska regulativa i osnovne obveze poslodavca

 • Zakon o zaštiti od požara (NN 92/2010.),
 • Opći prikaz mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija,
 • Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN 116/2011.),
 • Sadržajna struktura općeg akta sukladno kategoriji ugroženosti od požara.

Primjer uređivanja mjera zaštite od požara putem suradnje strukovnih udruga i nadležnih tijela RH

 • Pravilnik o uvjetima i postupku ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinskih instalacija (HSUP –P 601.111), HSUP – Hrvatska stručna udruga za plin,
 • Osposobljavanje radnika koji neposredno obavljaju ispitivanja i uvjeti za dobivanje i oduzimanje ovlaštenja.

Održavanje – servisiranje – ispitivanje plinskih instalacija i uređaja

 • Ispitivanje plinskih instalacija i uređaja,
 • Plinske instalacije i uređaji u stambenim zgradama,
 • Plinske instalacije i uređaji u radnim prostorima,
 • Plinske instalacije i uređaji u industrijskim postrojenjima.

Primjer uređivanja i primjene mjera zaštite od požara pri upotrebi uređaja za gašenje požara i upotrebi stabilnih instalacija za dojavu i gašenje požara

 • Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/2011.),
 • Opći prikaz obaveza za stambene zgrade, fizičke i pravne osobe (npr. servisiranje, postavljanje i druge obaveze),
 • Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava za zaštitu od požara (NN 044/2012.),
 • Pojmovi,
 • Vrste stabilnih sustava za zaštitu od požara,
 • Provjera ispravnosti sustava,
 • Posebni tehnički uvjeti,
 • Postupci provjere ispravnosti sustava,
 • Ocjena ispravnosti sustava i izdavanje uvjerenja,
 • Ljudski potencijali potrebni za obavljanje ispitivanja sustava,
 • Stručni ispit.

Dokumentacija o održavanju i ispitivanju uređaja za gašenje i stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara

 • Evidencija održavanja i pregleda vatrogasnih aparata,
 • Kontrolna knjiga održavanja i ispitivanja stabilnih sustava za gašenje požara.

10:15 – 10:30

Pauza 

10:30 – 12:30

Predavač: Branko Šimara dipl.ing.

Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija

 • Tko mora izraditi Procjenu ugroženosti?,
 • Kriteriji za razvrstavanje pravnih osoba u kategorije ugroženosti od požara te ciljevi razvrstavanja,
 • Ciljevi izrade Procjene ugroženosti za općine, gradove i županije,
 • Postupak izrade Procjene ugroženosti za pravnu osobu,
 • Prikaz postojećeg stanja zaštite od požara u pravnoj osobi s navedenim greškama koje se najčešće rade kod izrade Procjene,
 • Prikaz numeričke analize požarne ugroženosti prema TRVB 100 metodi s navedenim greškama koje se najčešće rade kod izrade Procjene,
 • Prikaz liste za numerički izračun požarne ugroženosti te određivanje potrebnih mjera zaštite od požara prema TRVB 100,
 • Prikaz numeričke analize požarne ugroženosti prema EURALARM metodi s navedenim greškama koje se najčešće rade kod izrade Procjene,
 • Dijagram za određivanje mjera zaštite od požara prema EURALARM metodi,
 • Prikaz stručne obrade činjeničnih podataka u Procjeni s posebnim osvrtom na određivanje kategorije ugroženosti i definiranje primjenjivih mjera zaštite od požara nakon izrade Procjene,
 • Određivanje broja vatrogasaca u požarnom sektoru koji je temeljem Procjene ugroženosti dobio mjeru S2 te definiranje službe zaštite od požara i vatrogasne postrojbe,   
 • Prijedlog tehničkih i organizacijskih mjera zaštite od požara nakon izrađene Procjene ugroženosti,
 • Zaključak s definiranjem kategorije ugroženosti i ocjenom stanja zaštite od požara u konkretnoj pravnoj osobi.

Plan zaštite od požara

 • Općenito o Planu zaštite od požara te njegov sadržaj,
 • Izrada preglednog i grafičkog dijela Plana zaštite od požara za pravnu osobu,
 • Izrada tekstualnog dijela plana zaštite od požar za pravnu osobu,
 • Izrada grafičkog i tekstualnog dijela Plana zaštite od požara za općinu i grad,
 • Izrada grafičkog i tekstualnog dijela Plana zaštite od požara za županiju,
 • Tko može izrađivati Plan zaštite od požara?

12:30 – 12:45

Pauza

12:45 – 14:00

Predavač: Dario Gauš mr.sig.

Osposobljavanje radnika za početno gašenje požara i provođenje preventivnih mjera zaštite od požara i tehnološke eksplozije

 • Općenito o osposobljavanju,
 • Adekvatno osposobljen radnik,
 • Pravovremene reakcije,
 • Preventivne mjere,
 • Sprječavanje širenja požara,
 • Minimaliziranje potencijalne štete,
 • Primjeri iz prakse.

Osposobljavanje radnika za poslove skladištenja i rukovanjem zapaljivim tekućinama (godišnja provjera)

 • Nužnost osposobljavanja,
 • Odgovarajuća opremljenost objekta,
 • Kontakt s nadležnom vatrogasnom postrojbom,
 • Primjeri iz prakse.


Ovaj portal koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice i prilagodio sustav oglašavanja.   U redu   Više o kolačićima