KONFERENCIJA - ZAŠTITA NA RADU

Iznimna nam je čast i zadovoljstvo najaviti Vam konferenciju na temu Zaštite na radu na kojoj će biti obrađeni svi zakonski okviri i promjene važne za svakog poslodavca. Tim naših stručnjaka koji budno prate razvoj svih događaja na hrvatskoj zakonodavstvenoj sceni rastumačiti će Vam sve nedoumice i dati pravodobne informacije te naravno korisne savjete koje će Vaše poslovanje dodatno olakšati.

Opis

Iznimna nam je čast i zadovoljstvo najaviti Vam konferenciju na temu Zaštite na radu na kojoj će biti obrađeni svi zakonski okviri i promjene važne za svakog poslodavca. Tim naših stručnjaka koji budno prate razvoj svih događaja na hrvatskoj zakonodavstvenoj sceni rastumačiti će Vam sve nedoumice i dati pravodobne informacije te naravno korisne savjete koje će Vaše poslovanje dodatno olakšati.

08:45 - 09:00

Prijava sudionika

09:00 - 09:45 Ana Šijaković, dipl. ing. sig.

 • Prava, obveze i odgovornosti poslodavca
  Izlaganjem će biti obuhvaćene prava i obveze poslodavca sukladno odredbama Zakona o zaštiti na radu
 • Pitanje odgovornosti je središnje pitanje kod  poslodavca kroz osiguranje uvjeta za siguran rad i sigurne uvjete rada radnika,
 • Pregled prekršajnih odredbi prema Zakonu o zaštiti na radu članak 91. i članak 92.  koje se odnose na poslodavca i odgovorne osobe

09:45 - 10:30 Cvetan Kovač, bacc. inng.  bacc. ing. traff.     

 • Izbori povjerenika radnika za zaštitu na radu – zajednički interes radnika i poslodavca
 • Opće odredbe o povjerenicima radnika za zaštitu na radu – Zakon o ZNR
 • Izbori povjerenika radnika za zaštitu na radu -Pravilnik o postupku izbora radničkog vijeća
 • Obveze poslodavca
 • Prava i obveze povjerenika radnika za zaštitu na radu

10:30 – 11:15 Krešimir Kačunko, dipl.ing.stroj.  

 • Obveze poslodavaca prema čl.20 Zakona o zaštiti na radu
 • Ugovaranje obavljanja poslova zaštite na radu (svi poslodavci prema broju zaposlenih)
 • Način obavljanja poslova zaštite na radu
 • Odredbe Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu
 • Tijek inspekcijskog nadzora i poduzimanja inspekcijskih mjera s naglaskom na mjere koje se tiču nepoštivanja odredbi o obavljanju poslova zaštite na radu sukladno propisima

Pauza za kavu

11:15-11:45

11:45-12:30 Daniel Sever mag. iur.

 • obveze poslodavca prema radniku zbog ozljede na radu u smislu ZOO-a i ZR-a, naknada štete i utjecaj osiguranja radnika od nesretnog slučaja na obvezu naknade štete,
 • pravni pojam i normativni okvir odgovornosti poslodavca za naknadu štete prema Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje sukladno posebnim propisima o naknadi štete - ZOMO-u,
 • štetni događaj, trenutak nastanka štete i visina štete koju je poslodavac dužan isplatiti HZMO-u za određeno razdoblje isplate mirovinskih primanja,
 • posebni slučajevi propusta poslodavaca u zaštiti na radu koji rezultiraju obvezom naknade štete prema HZMO-u,
 • tzv. predsudski postupak, odštetni zahtjev i sudski postupci HZMO-a prema poslodavcu i/ili osiguravajućem društvu sa osvrtom na sudsku praksu Županijskih i Trgovačkih sudova, te Vrhovnog suda RH.

12:30-13:15 Ramiza Vidović, dipl.ing.sig.

 • Plan evakuacije i označavanja za poslodavce
 • Ergonomske stolice- zdrava kralježnica

13:15 - 14:00 prim dr.sc. Bojana Knežević, spec. med. rada

Uloga medicine rada u zaštiti zdravlja radnika

HOTEL International

(Miramarska 24)


Ovaj portal koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice i prilagodio sustav oglašavanja.   U redu   Više o kolačićima