Online konferencija: Sve što trebate znati o poslovanju u uvjetima pandemije

3.4.2020, ONLINE

Zbog iznimne situacije u kojoj smo se našli te velikih zdravstvenih i ekonomskih problema uslijed epidemije korona virusa COVID-19, bitno je na vrijeme reagirati i osigurati sve informacije te se upoznati sa specifičnim načinom rada u novonastaloj krizi. Isto tako, mnoge tvrtke su odlučile uvesti rad od kuće zbog sigurnosti svojih zaposlenika jer zatvaranjem poslovnih subjekata i obrazovno-odgojnih ustanova u svim segmentima društva rad od doma mnogima je postala jedina mogućnost nastavka rada.  

 

Kako bi na siguran način bili upoznati sa svim navedenim i nastavili uspješan rad tijekom razdoblja ove globalne pandemije, naš tim stručnjaka će vam rastumačiti sve probleme poslovanja  sa pravnog i računovodstveno- financijskog aspekta kao i probleme zaštite na radu.

 

Pridružite nam se na ovoj jedinstvenoj konferenciji i u sigurnosti svoga doma ili ureda budite informirani o najaktualnijoj temi danas.

Mjesto održavanja
Online
Vrijeme održavanja
03.04.2020.
Cijena
1199,00 KN + PDV
 
 

Uvod

Zbog iznimne situacije u kojoj smo se našli te velikih zdravstvenih i ekonomskih problema uslijed epidemije korona virusa COVID-19, bitno je na vrijeme reagirati i osigurati sve informacije te se upoznati sa specifičnim načinom rada u novonastaloj krizi. Isto tako, mnoge tvrtke su odlučile uvesti rad od kuće zbog sigurnosti svojih zaposlenika jer zatvaranjem poslovnih subjekata i obrazovno-odgojnih ustanova u svim segmentima društva rad od doma mnogima je postala jedina mogućnost nastavka rada.  

 

Kako bi na siguran način bili upoznati sa svim navedenim i nastavili uspješan rad tijekom razdoblja ove globalne pandemije, naš tim stručnjaka će vam rastumačiti sve probleme poslovanja  sa pravnog i računovodstveno- financijskog aspekta kao i probleme zaštite na radu.

 

Pridružite nam se na ovoj jedinstvenoj konferenciji i u sigurnosti svoga doma ili ureda budite informirani o najaktualnijoj temi danas.

Ciljna skupina

Konferencija je namijenjena menadžerima, direktorima trgovačkih društava, većim obrtnicima, voditeljima ljudskih resursa, voditeljima pravnih službi u tvrtakama, a koji se u obavljanju svog posla susreću s pitanjima rada kod kuće. Također, djelatnicima u računovodstvu i financijama te djelatnicima u odjelima zaštite na radu kao i svim zaposlenicima koji se u ovoj iznimnoj situaciji uslijed pandemije koronavirusa susreću sa mnogim pitanjima.

Raspored konferencije

09:00-11:00

Pravni aspekti rada od kuće za vrijeme padnemije koronavirusa

Predavač: Kristian Plazonić dipl.iur.

 

- Uvjeti koje mora udovoljiti radnik za učinkovit rad kod kuće („pravila kućnog ureda“)

- Prednosti i nedostaci rada kod kuće

- Pravna osnova

- Zakon o radu

- Kolektivni ugovor

- Pravilnik o radu

- Ugovor o radu

- Hrvatski pravni okvir rada kod kuće za vrijeme pandemije korona virusa

- Aneks ugovora o radu

- Obveze poslodavca

- Radno vrijeme i odmor

- Evidencija radnog vremena

- Specifičnosti rada od kuće za vrijeme pandemije korona virusa

- Dostava i potpisivanje dokumenata

- Jednostrana odluka poslodavca o radu kod kuće

- Kolektivni višak radnika

- Privremeno smanjenje opsega poslova

- Pravna distinkcija između stvarnog rada kod kuće i oslobođenja od obveze rada

- Odluka o Mjerama organizacije posla zbog više svrhe

- Duljina trajanja rada od kuće

- Oprema za rad kod kuće

 

11:00- 11:15

Pauza

11:15- 13:00

Računovodstveni aspekt rada od kuće za vrijeme pandemije koronavirusa

Predavačica: Maja Hleb dipl.oec.

 

- Računovodstveni tretman rada kod kuće

- Oporezivanje rada kod kuće – na izdvojenom mjestu

- Obračun plaće i JOPPD za rad kod kuće

- Naknada plaće za vrijeme bolovanja

- Naknada prijevoza za vrijeme rada kod kuće

- Porezno računovodstveni tretman „samoizolacije“

- Rad kod kuće za vrijeme „samoizolacije“

- Bolovanje za vrijeme „samoizolacije“

- Obračun plaće ili naknade plaće za vrijeme samoizolacije, te popunjavanje JOPPD obrasca

- Mjere očuvanja radnih mjesta

- Visina subvencije

- Ciljne skupine radnika

- Ciljne skupine poslodavaca

- Ciljne mjere

- Osvrt na izaslane radnike, strance i sezonske radnike za vrijeme pandemije koronavirusa

13:00-13:15

Pauza

13:15-14:30

Zaštita na radu za vrijeme rada kod kuće i pandemije koronavirusa

Predavač: Stanislav Topić mr.sig.

 

- Zaštita na radu u uvjetima prijeteće zaraze koronavirusom

- Obveze i odgovornost poslodavaca u uvjetima prijeteće zaraze koronavirusom

- Korištenje službanih vozila

- Način postupanja radnika u slučaju izlaska na teren i susreta sa drugim osobama

- Obveze i odgovornost radnika koji rade na radnom mjestu

- Preduvjeti za rad kod kuće

- Ozljeda na radu za vrijeme rada kod kuće

 

 

 

 

 

Kristian Plazonić dipl.iur.

Kristian Plazonić dipl.iur.

Autor je mnogobrojnih stručnih radova iz područja radnog, socijalnog, građanskog postupovnog, trgo­vačkog i ovršnog prava u pravnim i ekonomskim časopisima. Stručne radove objavio je u časopisima: „Pravo u gospodarstvu“, „Radno pravo“, „Hrvatska pravna revija“, „Pravo i porezi“, „Financije, pravo i porezi“, „Tim4pin magazin“ i dr. Osim stručnih radova, 2007. objavljena mu je knjiga „Radno vri­jeme, odmori i dopusti s oglednim primjercima i sudskom praksom.“ U 2014. godini autor je pri­ručnika „Novi Zakon o radu - Praktična pojašnje­nja Zakona i stručne upute u priručniku te primjeri dokumenata na CD-u: za trgovačka društva, samo­stalne poduzetnike i ustanove“, Zagreb. Krajem 2015. godine urednik i koautor je pri­ručnika „Zaštita osobnih podataka  - Zakonita uporaba tehnologije u svrhu obrade osobnih podataka tijekom radnog odnosa s primjerima na CD-u, Zagreb.

Maja Hleb dipl.oec

Maja Hleb dipl.oec

Stalna je sudska vještakinja za područje ekonomije pri Županijskom sudu u Varaždinu. Na rukovodećim poslovima u računovodstvu, financijama i porezima radi 28 godina. Između ostalog, bila je pročelnica Porezne uprave - Područnog ureda Koprivnica, predsjednica uprava komunalnih trgovačkih društava, članica gradskih i županijskih odbora za gospodarstvo i razvoj. Stručnjakinja je u područjima računovodstva, financija, poreza, poslovnih analiza i izvješćivanja, kontrolinga, planiranja poslovanja, procjene vrijednosti, poslovnih kombinacija i javne nabave. Predavala je računovodstvo i autorica je više računovodstvenih skripti i objavljenih stručnih radova.

mr. sig. Stanislav Topić

mr. sig. Stanislav Topić

Magistar sigurnosti, trenutno zaposlen u KBC Zagreb na poslovima zaštite na radu i zaštite od požara. Provodi i osigurava organizaciju radnika za rad na siguran način iz zaštite od požara te programa osposobljavanja iz zaštite na radu, organiziranje i provedba evakuacije i spašavanja, praćenje ozljeda i profesionalnih bolesti, vođenje evidencija iz područja zaštite na radu te suradnja s postrojbom Grada Zagreba i DVD-ima. Dugogodišnje i bogato iskustvo u savjetovanju i predavanjima iz zaštite na radu i zaštite od požara, između ostalog na Visokoj školi za sigurnost i Centru za tehnologije i zaštitu na radu Zagreb. Autor mnogih znanstvenih te stručnih radova.

Partner

Oprostite, na ovu konferenciju se više ne možete prijaviti.


Ovaj portal koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice i prilagodio sustav oglašavanja.   U redu   Više o kolačićima

>