Ozljede na radu i pitanja iz prakse zaštite na radu

29.9.2022, ONLINE

Poslodavac je obvezan na temelju procjene rizika primjenjivati pravila zaštite na radu, preventivne mjere, organizirati i provoditi radne i proizvodne postupke, odnosno metode te poduzimati druge aktivnosti za sprječavanje i smanjenje izloženosti radnika utvrđenim rizicima, kako bi otklonio ili sveo na najmanju moguću mjeru vjerojatnost nastanka ozljede na radu, oboljenja od profesionalne bolesti ili bolesti u vezi s radom te kako bi na svim stupnjevima organizacije rada i upravljanja osigurao bolju razinu zaštite na radu.

Zakonom o zaštiti na radu propisane su obveze poslodavca s ciljem sprječavanja ozljeda na radu, ali i obveze postupanja u slučaju ozljede na radu. Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju propisane su značajke ozljede na radu, odnosno što se smatra ili ne smatra ozljedom na radu, kao i sam postupak prijave ozljede na radu.

Tijekom online konferencije dobit ćete sve informacije o zakonskoj regulativi, obvezama poslodavaca i zaposlenika u slučaju nezgode na radu ili druge nesreće, odnosno profesionalne bolesti, kao i o postupku prijave i rješavanja nezgode na poslu. Dotaknut ćemo se i najčešće postavljanih pitanja našim stručnjacima iz područja zaštite na radu.

Unaprijed postavite svoje pitanje na info@dashofer.hr i dobijte odgovor na konferenciji!

Mjesto održavanja
ONLINE
Vrijeme održavanja
29.09.2022.
Cijena
999,00 KN (132,60 EUR) + PDV
 • Cijena za prvog polaznika 999,00 (132,60 EUR) + PDV
 • Cijena za drugog polaznika iz iste firme i svakog sljedećeg 699,30 (92,82 EUR) + PDV
Cijena uključuje
 • Radne materijale u  digitalnom obliku
 • Potvrdu o pohađanju edukacije
 
 

Uvod

Poslodavac je obvezan na temelju procjene rizika primjenjivati pravila zaštite na radu, preventivne mjere, organizirati i provoditi radne i proizvodne postupke, odnosno metode te poduzimati druge aktivnosti za sprječavanje i smanjenje izloženosti radnika utvrđenim rizicima, kako bi otklonio ili sveo na najmanju moguću mjeru vjerojatnost nastanka ozljede na radu, oboljenja od profesionalne bolesti ili bolesti u vezi s radom te kako bi na svim stupnjevima organizacije rada i upravljanja osigurao bolju razinu zaštite na radu.

Zakonom o zaštiti na radu propisane su obveze poslodavca s ciljem sprječavanja ozljeda na radu, ali i obveze postupanja u slučaju ozljede na radu. Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju propisane su značajke ozljede na radu, odnosno što se smatra ili ne smatra ozljedom na radu, kao i sam postupak prijave ozljede na radu.

Tijekom online konferencije dobit ćete sve informacije o zakonskoj regulativi, obvezama poslodavaca i zaposlenika u slučaju nezgode na radu ili druge nesreće, odnosno profesionalne bolesti, kao i o postupku prijave i rješavanja nezgode na poslu. Dotaknut ćemo se i najčešće postavljanih pitanja našim stručnjacima iz područja zaštite na radu.

Unaprijed postavite svoje pitanje na info@dashofer.hr i dobijte odgovor na konferenciji!

Ciljna skupina

Konferencija je namijenjena vlasnicima, poslodavcima, sigurnosnim tehničarima, višim zaposlenicima, rukovoditeljima zdravlja i sigurnosti, službenicima za sigurnost i zdravlje, revizorima sustava upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti, osobama osposobljenim za obavljanje poslova u prevenciji rizika i svima ostalima zainteresiranima za ovu problematiku.

Raspored konferencije

09:00 - 10:00 Nesreća na radu - aktualna zakonska regulativa, evidencija, dokumentacija, obveze poslodavca

 • Nesreća na radnom mjestu, nesreća na radu od kuće, nesreća na izdvojenom mjestu rada
 • Pisanje zapisnika o registriranoj nezgodi na radu
 • Izvještavanje nadležnih institucija
 • Nesreća na poslu
 • Utvrđivanje odgovornosti radnika/poslodavca
 • Obveze poslodavca u slučaju nezgode na radu, druge nezgode: evidencija, upis, dokumentacija
 • Nesreća kod drugog poslodavca - ugovor o osiguranju zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta na zajedničkom radnom mjestu
 • Procjena ozljede

10:00 - 10:15 Pauza

10:15 - 11:00 Provjere i pogreške u nezgodama na radu sa stajališta inspekcije rada

 • Uviđaj nesreće na radu od strane inspekcije rada
 • Primjeri istrage kršenja od strane poslodavca
 • Primjeri upita zaposlenika
 • Pogreške u popisu evidencije o registriranom korištenju zemljišta od strane inspekcije rada 

Obveze poslodavca i naknada štete kod ozljede na radu 

 • Obveze poslodavca prema radniku zbog ozljede na radu u smislu ZOO-a i ZR-a, naknada štete i utjecaj osiguranja radnika od nesretnog slučaja na obvezu naknade štete
 • Štetni događaj, trenutak nastanka štete i visina štete koju je poslodavac dužan isplatiti HZMO-u za određeno razdoblje isplate mirovinskih primanja
 • Posebni slučajevi propusta poslodavaca u zaštiti na radu

11:00- 11:10 Pauza

11:10-12:00 Najčešća pitanja Zaštite na radu 

mr. sig. Stanislav Topić

mr. sig. Stanislav Topić

Magistar sigurnosti, trenutno zaposlen u KBC Zagreb na poslovima zaštite na radu i zaštite od požara. Provodi i osigurava organizaciju radnika za rad na siguran način iz zaštite od požara te programa osposobljavanja iz zaštite na radu, organiziranje i provedba evakuacije i spašavanja, praćenje ozljeda i profesionalnih bolesti, vođenje evidencija iz područja zaštite na radu te suradnja s postrojbom Grada Zagreba i DVD-ima. Dugogodišnje i bogato iskustvo u savjetovanju i predavanjima iz zaštite na radu i zaštite od požara, između ostalog na Visokoj školi za sigurnost i Centru za tehnologije i zaštitu na radu Zagreb. Autor mnogih znanstvenih te stručnih radova.

Partner

Oprostite, na ovu konferenciju se više ne možete prijaviti.


Ovaj portal koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice i prilagodio sustav oglašavanja.   U redu   Više o kolačićima

>