KONFERENCIJA - Završni račun za 2019.

28.11.2019, Zagreb

Krajem svake poslovne godine započinje zahtjevno razdoblje za računovodstvene i porezne stručnjake kojima je najvažnije utvrditi jesu li dobro optimizirali porezne i računovodstvene obveze. Ako se utvrdi da su se napravile neke pogreške tijekom godine, zadnji je čas da se to ispravi. Vrlo je važno provesti i kontrolne postupke, te napraviti kvalitetne financijske izvještaje. 

Završni račun je neizostavna stavka koju svaki poslodavac mora imati na kraju godine. Iz njega se vidi koliko je uspješno ili neuspješno poslovala određena tvrtka u navedenoj godini. Završni račun čini dokumentacija pod koju se najčešće smatraju zajedno: bilanca, račun dobiti i gubitka, porezna prijava. Potrebno je priložiti i bilješke koje sadržavaju dodatne i dopunske informacije koje nisu prikazane u bilanci i računu dobiti i gubitka. One pružaju dodatne informacije potrebne za pravilno razumijevanje izvještaja. Poduzeće je, sukladno zakonskim odredbama, poslovne knjige tijekom godine dužno voditi sukladno donesenim računovodstvenim politikama poduzeća.

Veliki i srednje veliki poduzetnici dužni su osim toga, predati i izvještaj o novčanom tijeku, kao i izvještaj o promjenama kapitala.

Mjesto održavanja
Zagreb, TRINOM, Strojarska 24
Vrijeme održavanja
28.11.2019
Cijena
999,00 KN + PDV
drugi polaznik i svaki sljedeći iz iste firme 699,30 KN + PDV
Cijena uključuje
 • radne materijale u printanom i digitalnom obliku
 • pauza za kavu i zakuska
 • certifikat o odslušanom predavanju
Posljednja slobodna mjesta
18
 
 

Uvod

Krajem svake poslovne godine započinje zahtjevno razdoblje za računovodstvene i porezne stručnjake kojima je najvažnije utvrditi jesu li dobro optimizirali porezne i računovodstvene obveze. Ako se utvrdi da su se napravile neke pogreške tijekom godine, zadnji je čas da se to ispravi. Vrlo je važno provesti i kontrolne postupke, te napraviti kvalitetne financijske izvještaje. 

Završni račun je neizostavna stavka koju svaki poslodavac mora imati na kraju godine. Iz njega se vidi koliko je uspješno ili neuspješno poslovala određena tvrtka u navedenoj godini. Završni račun čini dokumentacija pod koju se najčešće smatraju zajedno: bilanca, račun dobiti i gubitka, porezna prijava. Potrebno je priložiti i bilješke koje sadržavaju dodatne i dopunske informacije koje nisu prikazane u bilanci i računu dobiti i gubitka. One pružaju dodatne informacije potrebne za pravilno razumijevanje izvještaja. Poduzeće je, sukladno zakonskim odredbama, poslovne knjige tijekom godine dužno voditi sukladno donesenim računovodstvenim politikama poduzeća.

Veliki i srednje veliki poduzetnici dužni su osim toga, predati i izvještaj o novčanom tijeku, kao i izvještaj o promjenama kapitala.

Ciljna skupina

Konferencija je namijenjena menadžerima računovodstva i financija, nabave i prodaje, te svim razinama menadžmenta koji sudjeluju u kreiranju poslovne i porezne politike društva. Također, namijenjena je svima koji svakodnevno rade na poslovima računovodstva i financija te kontrolinga, te svima koji rade na operativnim poslovima, a željeli bi znati više.

Završni račun predstavlja financijski odraz poslovanja poduzeća te je iz tog razloga vrlo važno izraditi ga na ispravan način. Naši stručnjači provest će polaznike konferencije kroz sve korake u pripremi završnog računa, na što treba obratiti pozornost, koji su rokovi, s čime se trebaju usuglasiti. Namjena konefrencije jest izbjeći dodatni stres pravovremenom pripremom za ovakavu preciznu radnju.

Raspored konferencije

08:45 - 09:00

Registracija polaznika

09:00 - 10:00

Kratki pregled zakonodavnih propisa, kontrolni postupci i pripremne radnje

Predavačica: Mr.sc. Kornela Paunović dipl.oec.

 • Kratki pregled zakonodavnih propisa
 • Porezne promjene i novosti
 • Izmjene Pravnika o porezu na dohodak koja su stupile na snagu 01.09.2019;
 • Zakon i Pravilnik o porezu na dobit i njihov utjecaj na poreznu osnovicu
 • Obavezne provjere i koraci prije sastavljanja završnog računa
 • Kontrolni postupci
 • Pripremne radnje
 • Računovodstveni i porezni aspekt manjkova

10:00 - 11:00

Računovodstveni aspekt

Predavačica: mr.sc. Silvija Pretnar Abičić mag.oec.

 • Zalihe
 • Rezerviranja
 • Potraživanja od kupaca
 • Financijska imovina
 • Amortizacija i revalorizacija dugotrajne imovine

11:00 - 11:30

Pauza za kavu

11:30 - 12:30

Usklađivanje zadnjeg obračuna plaće i PDV

Predavačica: Maja Hleb dipl.oec.

 • Novosti porezne reforme
 • Kako kod zadnjeg obračuna plaće ispraviti nepravilnosti obračuna plaća tijekom godine
 • Evidencija o radnom vremenu i radnicima
 • PDV prijava
 • Kako uskladiti evidencije poreza na dodanu vrijednost te ispravno sastaviti PDV-K
 • Posebnosti oporezivanja PDV-om - na što obratiti pozornost

12:30 - 14:00

Posebnosti određenih prihoda i rashoda, sastavljanje bilance računa dobiti i gubitka te PD obrasca

Predavačica: Sandra Hrvatin dipl.oec.

 • Posebnosti određenih prihoda i rashoda i njihov utjecaj na uvećanje i umanjenje porezne osnovice poreza na dobit
 • Latentni porezi - računovodstveni i porezni rezultat poslovanja
 • Rokovi, obrasci i obvezna davanja za 2019. Godinu
 • Sastavljanje bilance i računa dobiti i gubitka
 •  Porez po odbitku i uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu
 • Sastavljanje PD obrasca - što paziti u prijavi za 2019.?
 • Sastavljanje PD obrasca stavke uvećanja;
 • Porezne olakšice i umanjenja;

14:00- 14:30

Pitanja polaznika

+ posebni dodatak konferencije: Odgovori na Vaša pitanja | Postavite pitanje unaprijed na naš email a odgovor dobivate na konferenciji!

mr. sc. Kornela Paunović dipl. oec.

mr. sc. Kornela Paunović dipl. oec.

Nakon završenog Ekonomskog fakulteta, smjer financije i računovodstvo stekla je višegodišnje bogato iskustvo u poslovima savjetovanja, upravljanja, vođenja financija, kontrolinga i računovodstva. Trenutno se bavi edukacijama, savjetovanjem i knjigovodstvom kroz vlastito poduzeće.

Sandra Hrvatin dipl.oec.

Sandra Hrvatin dipl.oec.

Sandra Hrvatin diplomirana ekonomistica koja je svoje bogato iskustvo stekla radeći u multinacionalnim kopmanijama na pozicijama višeg i srednjeg menadžmenta. Trenutno je na poziciji direktorice financija i računovodstva. Uz svoje bogato radno iskustvo znanje je stekla i kao polaznica mnogobrojnih edukacija u centru za obrazovanje Verlag Dashofer kao i ostalih edukacijskih kuća.

mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor i interni revizor

mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor i interni revizor

Završila je Poslijediplomski studij Računovodstvo, revizija i financije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2012. godine. Ovlašteni je revizor od 2008. godine i interni revizor (specijalist za gospodarstvo) od 2009. godine. Osnivačica je i direktorica društva ACQUIRO ASSURANCE & AUDIT d.o.o. registriranog za reviziju, poslovno savjetovanje te ostale usluge iz područja financija i računovodstva. Radno iskustvo stječe od 2002. godine na poslovima revizije u međunarodnim revizijskim društvima. Autorica je mnogobrojnih članaka iz područja računovodstva i revizije. Kontinuirano se usavršava iz područja revizije i računovodstva.

Maja Hleb dipl.oec

Maja Hleb dipl.oec

Stalna je sudska vještakinja za područje ekonomije pri Županijskom sudu u Varaždinu. Na rukovodećim poslovima u računovodstvu, financijama i porezima radi 28 godina. Između ostalog, bila je pročelnica Porezne uprave - Područnog ureda Koprivnica, predsjednica uprava komunalnih trgovačkih društava, članica gradskih i županijskih odbora za gospodarstvo i razvoj. Stručnjakinja je u područjima računovodstva, financija, poreza, poslovnih analiza i izvješćivanja, kontrolinga, planiranja poslovanja, procjene vrijednosti, poslovnih kombinacija i javne nabave. Predavala je računovodstvo i autorica je više računovodstvenih skripti i objavljenih stručnih radova.

Centar za poduku TRINOM

Strojarska cesta 24, Zagreb

Partner

Oprostite, na ovu konferenciju se više ne možete prijaviti.


Ovaj portal koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice i prilagodio sustav oglašavanja.   U redu   Više o kolačićima

>