ONLINE KONFERENCIJA - Zaštita na radu

9.6.2020, ONLINE

Iznimna nam je čast i zadovoljstvo najaviti Vam konferenciju na temu Zaštite na radu na kojoj će biti obrađeni svi zakonski okviri i promjene važne za svakog poslodavca. Tim naših stručnjaka koji budno prate razvoj svih događaja na hrvatskoj zakonodavstvenoj sceni rastumačiti će Vam sve nedoumice i dati pravodobne informacije te naravno korisne savjete koje će Vaše poslovanje dodatno olakšati.

Pošaljite svoja pitanja i nedoumice unaprijed te ćete odgovor dobiti na konferenciji!

Mjesto održavanja
Online
Vrijeme održavanja
09.06.2020.
Cijena
1.249,00 KN + PDV
Posljednja slobodna mjesta
50
 
 

Uvod

Iznimna nam je čast i zadovoljstvo najaviti Vam konferenciju na temu Zaštite na radu na kojoj će biti obrađeni svi zakonski okviri i promjene važne za svakog poslodavca. Tim naših stručnjaka koji budno prate razvoj svih događaja na hrvatskoj zakonodavstvenoj sceni rastumačiti će Vam sve nedoumice i dati pravodobne informacije te naravno korisne savjete koje će Vaše poslovanje dodatno olakšati.

Pošaljite svoja pitanja i nedoumice unaprijed te ćete odgovor dobiti na konferenciji!

Ciljna skupina

Konferencija je namijenjena svima koji obavljaju poslove zaštite na radu, višem i srednjem managementu, direktorima te predstavnicima radnika te samim radnicima. Konferencija je također namjenjena stručnjacima zaštite na radu, voditeljima odjela, ljudskim resursima i pravnim odjelima koji moraju biti informirani o novinama iz područja zaštite na radu te svima koji su zaduženi za sigurnost i zaštitu zdravlja radnika.

Program konferencije osmišljen je na način da nije namjenjen isključivo profesionalcima koji su zaduženi za zaštitu na radu u svojim tvrtkama, već nudi znanje, praktična rješenja i smjernice onim zaposlenicima koji nisu specijalizirani za navedeno područje.

Raspored konferencije

09:00-11:00

Zakonodavne odredbe, prava, obveze i odgovornost poslodavca

Predavač: Stanislav Topić mr.sig.

 • Prava, obveze i odgovornosti poslodavca 
  Izlaganjem će biti obuhvaćene prava i obveze poslodavca sukladno odredbama Zakona o zaštiti na radu 
 •  Tijek inspekcijskog nadzora i poduzimanja inspekcijskih mjera s naglaskom na mjere koje se tiču nepoštivanja odredbi o obavljanju poslova zaštite na radu sukladno propisima
 • · Zakonodavne odredbe i pravilnici

11:00-11:15

Kratka pauza

11:15-12:15

Upravljanje rizicima zaštite zdravlja i sigurnosti na radu

Predavač: dr. sc. Darko Palačić

 • Općenito o upravljanju rizicima
 • Proces upravljanja rizicima
 • Koraci procesa upravljanja rizicima
 • Zahtjevi propisa za upravljanje i procjenu rizika
 • Obaveze poslodavca vezano za procjenu rizika
 • Procjena rizika zaštite zdravlja i sigurnosti na radu

12:15.12:30

Kratka pauza

12:30-13:30

Naknada štete kod ozljede na radu prema općem propisu i ZOMO-u

Predavač: Daniel Sever mag. iur.

 • Obveze poslodavca prema radniku zbog ozljede na radu u smislu ZOO-a i ZR-a, naknada štete i utjecaj osiguranja radnika od nesretnog  slučaja na obvezu naknade štete
 • Pravni pojam i normativni okvir odgovornosti poslodavca za naknadu štete prema Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje sukladno posebnim propisima o naknadi štete - ZOMO-u
 • Štetni događaj, trenutak nastanka štete i visina štete koju je poslodavac dužan isplatiti HZMO-u za određeno razdoblje isplate mirovinskih primanja
 • Posebni slučajevi propusta poslodavaca u zaštiti na radu koji rezultiraju obvezom naknade štete prema HZMO-u
 • Ppredsudski postupak, odštetni zahtjev i sudski postupci HZMO-a prema poslodavcu i/ili osiguravajućem društvu s osvrtom na sudsku praksu Županijskih i Trgovačkih sudova, te Vrhovnog suda RH.

13:30-13:45

Kratka pauza

13:45-14:30

Uloga medicine rada u zaštiti zdravlja radnika

Predavačica: prim dr.sc. Bojana Knežević, spec. med. rada

 

mr. sig. Stanislav Topić

mr. sig. Stanislav Topić

Magistar sigurnosti, trenutno zaposlen u KBC Zagreb na poslovima zaštite na radu i zaštite od požara. Provodi i osigurava organizaciju radnika za rad na siguran način iz zaštite od požara te programa osposobljavanja iz zaštite na radu, organiziranje i provedba evakuacije i spašavanja, praćenje ozljeda i profesionalnih bolesti, vođenje evidencija iz područja zaštite na radu te suradnja s postrojbom Grada Zagreba i DVD-ima. Dugogodišnje i bogato iskustvo u savjetovanju i predavanjima iz zaštite na radu i zaštite od požara, između ostalog na Visokoj školi za sigurnost i Centru za tehnologije i zaštitu na radu Zagreb. Autor mnogih znanstvenih te stručnih radova.

dr. sc. Darko Palačić

dr. sc. Darko Palačić

doktor znanosti u području zaštite na radu sa 30 godina iskustva u zaštiti na radu, zaštiti od požara, zaštiti okoliša i privatnoj zaštiti.U svojoj karijeri obavljao je poslove vatrogasca, stručnjaka zaštite na radu, rukovoditelja odjela za sigurnost, privatnog detektiva, predavača, auditora ikonzultanta.Vodi i koordinira poslove tjelesne zaštite i upravljanja kvalitetom u tvrtki ALZAS ALARMS d.o.o. Tijekom godina bavio se istraživanjem različitih funkcija poslovnih procesa u području sustava upravljanja sigurnošću, o čemu je objavio niz znanstvenih i stručnih radova. Od 2007. godine radi kao profesor visoke škole na Visokoj školi za sigurnost, s pravom javnosti u Zagrebu. Kao konzultantprovodi edukacijete savjetovanja za uspostavu i održavanje sustava upravljanja sigurnošću, okolišem i kvalitetom uz stalno praćenje zakonske regulative iz područja zaštite na radu, zaštite od požara i drugih područja sigurnosti. Za potrebe certifikacijskih organizacija provodi nadzorne i certifikacijske audite sustava upravljanja prema međunarodnim normama.

 

Kao predstavnik visokoškolskih ustanova član je Sektorskog vijeća XXIV. Sigurnost i obrana, Hrvatski kvalifikacijski okvir, Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Član je komisije za nadzor nad radom ovlaštene osobe i reviziju danog ovlaštenja, Zavod za unapređivanje zaštite na radu, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava.

 

Daniel Sever mag. iur.

Daniel Sever mag. iur.

Nakon završenog Pravnog fakulteta u Zagrebu i kraćeg razdoblja rada u komercijalnim rentnim osiguranjima, od 2002. godine radi u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, na Odjelu primjene međunarodnih ugovora, HZMO Zagreb. Nakon položenog pravosudnog ispita 2006. godine radi u Odjelu za pravne poslove kao koordinator na poslovima pravnog zastupanja Zavoda u svim građanskim i trgovačkim sporovima koje Zavod vodi. U tom smislu radi i na zastupanju Zavoda u postupcima naknade štete u vezi ozljede osiguranika na radu ili izvan rada, te profesionalne bolesti.

Uz uspješno vođenje tijekom godina nekoliko tisuća najsloženijih parničnih sporova za Zavod pred različitim sudovima, kako iz područja radnog i socijalnog prava, tako i iz područja trgovačkog  i odštetnog prava,tijekom2013. je završio i verificirani dodatni program izobrazbe Pravnog fakulteta u Zagrebu za zastupanje javnopravnih tijela. Od 2013. je viši koordinator za poslove pravnog zastupanja u HZMO Zagreb, a od početka 2014. radi kao načelnik Odjela za pravne i kadrovske poslove HZMO Zagreb, te vodi sve pravne i kadrovske poslove iz nadležnosti  Područne službe u Zagrebu. Kroz navedeno dugogodišnje razdoblje rada u HZMO-u, objavljeno mu je više stotina stručnih članaka iz područja radnog prava, mirovinskog osiguranja, te prava osiguranja,  u različitim stručnim časopisima i pravnim portalima: Informator, Iusinfo, Računovodstvo i porezi u praksi, Radni odnosi u praksi, časopis Poslovni savjetnik, časopis Udruga  i drugi izdavači, te su mu objavljene i  dvije knjige propisa sa autorskim komentarima:  Zbirka propisa iz mirovinskog osiguranja, izdanje Novi Informator, 2005. i Mirovinsko osiguranje u RH, izdanje Novi Informator, 2009.

prim.dr.sc. Bojana Knežević dr.med., specijalist medicine rada i sporta

prim.dr.sc. Bojana Knežević dr.med., specijalist medicine rada i sporta

Završila je Medicinski fakultet u Zagrebu 1989.godine. Specijalistički ispit položila je 2004.godine. Obranila je doktorsku disertaciju 2010.godine iz područja Biomedicine i zdravstva i 2014. stekla je naziv primarijus. Radno iskustvo stekla je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb od 1993 do 2009., Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu od 2009 do 2013.godine, od 2013.godine do danas radi na KBC Zagreb kao voditelj Ureda za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite.

Predavač je na poslijedilplomskoj nastavi na stručnom studiju Medicina rada i sporta i na diplomskom Sestrinskom studiju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Sudjeluje u dodiplomskoj nastavi na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Organizirala je niz stručnih tečajeva namjenjenih liječnicima, medicinskim sestrama i stručnjacima zaštite na radu, te je autorica brojnih znanstvenih i stručnih radova koji su prezentirani na znanstveno stručnim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu.

Članica je Hrvatske liječničke komore, Hrvatskog liječničkog zbora i stručnih društava: Hrvatskog društva za medicinu rada , Hrvatskog društva za medicinska vještačenja, Hrvatskog društva za poboljšanje kvalitete zdravstve zaštite te međunarodnog društva International Commision on Occupational Health (ICOH).

Online 

Partner

Povezana prijava na seminar

KONFERENCIJA - ZAŠTITA NA RADU, 9.6.2020 ONLINE

Input:
Do not fill this:
Podaci o polazniku
Tip narudžbenice:
Podaci o polaznicima
Besplatne dodatne usluge
Broj polaznika: 1
CIJENA: 1 249,00 Kn bez PDV-a

Ovaj portal koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice i prilagodio sustav oglašavanja.   U redu   Više o kolačićima

>