KONFERENCIJA - ZAŠTITA NA RADU

12.6.2019, Zagreb

Iznimna nam je čast i zadovoljstvo i ove godine najaviti Vam konferenciju na temu Zaštite na radu. Tim naših stručnjaka koji budno prate razvoj svih događaja na hrvatskoj zakonodavnoj sceni, rastumačit će Vam sve nedoumice i dati pravodobne informacije o provedbi propisa zaštite na radu nakon donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu početkom 2019. godine.

Neke od promjena koje će se obrazložiti jesu promjene Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, Zakona o zaštiti na radu i drugih propisa, prikaz podataka koje Inspekcija rada prati u području zaštite na radu te poboljšanja stanja koja se očekuju. Naša dobro poznata imena rastumačiti će Vam prava i obveze poslodavaca te rizike zaštite zdravlja te sigurnosti na radu.

Ukratko, na jednom mjestu očekuju Vas sve novine, obveze, prava te stručni savjeti!

Mjesto održavanja
Kongresni centar FORUM Zagreb
Vrijeme održavanja
12.06.2019
Cijena

1249,00 KN + PDV

  • Cijena za prvog polaznika 1249,00 + PDV
  • Cijena za drugog polaznika iz iste firme 874,30 + PDV
  • Treća osobe iz iste firme besplatno sudjeluje na konferenciji
Cijena uključuje
  • radne materijale u printanom i digitalnom obliku
  • pauza za kavu i zakuska
Posljednja slobodna mjesta
24
 
 

Uvod

Iznimna nam je čast i zadovoljstvo i ove godine najaviti Vam konferenciju na temu Zaštite na radu. Tim naših stručnjaka koji budno prate razvoj svih događaja na hrvatskoj zakonodavnoj sceni, rastumačit će Vam sve nedoumice i dati pravodobne informacije o provedbi propisa zaštite na radu nakon donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu početkom 2019. godine.

Neke od promjena koje će se obrazložiti jesu promjene Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, Zakona o zaštiti na radu i drugih propisa, prikaz podataka koje Inspekcija rada prati u području zaštite na radu te poboljšanja stanja koja se očekuju. Naša dobro poznata imena rastumačiti će Vam prava i obveze poslodavaca te rizike zaštite zdravlja te sigurnosti na radu.

Ukratko, na jednom mjestu očekuju Vas sve novine, obveze, prava te stručni savjeti!

Ciljna skupina

Konferencija je namijenjena višem i srednjem managementu u gospodarstvu, direktorima te predstavnicima radnika te samim radnicima. Konferencija je također namjenjena stručnjacima zaštite na radu, voditeljima odjela, ljudskim resursima i pravnim odjelima te svima koji su zaduženi za sigurnost i zaštitu zdravlja radnika.

Raspored konferencije

09:00-11:00

  „Kako će nedavne promjene sustava utjecati na stanje zaštite na radu?“

Nenad Puljić dipl.ing.stroj

·         Obrazložit će se promjene provedene 2018. i 2019. na temelju

·         Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave

·         Zakona o zaštiti na radu i drugih propisa

·         prikaz podataka koje Inspekcija rada prati u području zaštite na rad

·         komentari i rasprava koja se poboljšanja stanja očekuju

11:00-11:30

Pauza za kavu

11:30-12:30

   Upravljanje rizicima zaštite zdravlja i sigurnosti na radu

dr. sc. Darko Palačić

·         Općenito o upravljanju rizicima

·         Zahtjevi propisa i međunarodnih normi

·         Proces upravljanja rizicima prema ISO 31000:201

·         Koraci procesa upravljanja rizicima

·         Upravljanje rizicima zaštite zdravlja i sigurnosti na radu prema ISO 45001:2018

12:30-13:15

Naknada štete kod ozljede na radu prema općem propisu i ZOMO-u

Daniel Sever mag. iur.

·         Obveze poslodavca prema radniku zbog ozljede na radu u smislu ZOO-a i ZR-a, naknada štete i utjecaj osiguranja radnika od nesretnog slučaja na obvezu naknade štete

·         Pravni pojam i normativni okvir odgovornosti poslodavca za naknadu štete prema Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje sukladno posebnim propisima o naknadi štete - ZOMO-u

·         Štetni događaj, trenutak nastanka štete i visina štete koju je poslodavac dužan isplatiti HZMO-u za određeno razdoblje isplate mirovinskih primanja

·         Posebni slučajevi propusta poslodavaca u zaštiti na radu koji rezultiraju obvezom naknade štete prema HZMO-u

·         tzv. predsudski postupak, odštetni zahtjev i sudski postupci HZMO-a prema poslodavcu i/ili osiguravajućem društvu s osvrtom na sudsku praksu Županijskih i Trgovačkih sudova, te Vrhovnog suda RH.

13:15-14:00

Pauza za ručak

14:00-15:30

Obveze poslodavca iz područja zaštite na radu

mr. Ramiza Vidović dipl.ing.sig.

·         Obveze poslodavca za sigurnost i zdravlje radnika

·         Ergonomske stolice- kako zadržati zdravu i funkcionalnu kralježnicu

·         Uloga fizioterapeuta i prevencija kod sedentarnog načina života

15:30-16:30

Uloga medicine rada u zaštiti zdravlja radnika

prim.dr.sc. Bojana Knežević dr.med., specijalist medicine rada i sporta

16:30-17:00

Pitanja polaznika

mr. Ramiza Vidović dipl.ing.sig.

mr. Ramiza Vidović dipl.ing.sig.

Radi u Zavodu za istraživanje i razvoj sigurnosti - ZIRS d.o.o. od 25.5.1987. Bavi se aktivno zaštitom na radu i objavila je niz radova u znanstveno-stručnom časopisu Sigurnost i zbornicima stručnih savjetovanja ZIRS-a. Redoviti je predavač u ZIRS Učilištu.

Diploma Fakulteta prometnih znanosti, ing. prometa. Diploma Visoke škole za sigurnost na ratu, diplomirani inženjer sigurnosti. Potvrdnica o stečenoj pedagoškoj-psihološkoj izobrazbi Učiteljske Akademije u Zagrebu. Položen stručni ispit za stručnjaka zaštite na radu pri Ministarstvu rada i socijalne skrbi. Uvjerenje o usavršavanju ZIRS UČILIŠTE SPECIJALIST ZAŠTITE OKOLIŠA. Uvjerenje o usavršavanju Učilište ALGEBRA ECDL SPECIJALISTICA. Uvjerenje Javna Nabava Ministarstva gospodarstva Zagreb. Diploma SALES MANAGER Instituta za unapređenje gospodarstva WIFI Croatia. Diploma Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, magistar ekonomije.

Nenad Puljić dipl.ing.stroj.

Nenad Puljić dipl.ing.stroj.

Nenad Puljić dipl. ing. stroj.
Rođen 24. rujna 1955. godine u Zagrebu.
Diplomirao 1978. g. na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.
Nakon više od 18 godina rada u gospodarstvu, od 1997. godine na poslovima inspektora rada.Danas načelnik Sektora za nadzor u području zaštite na radu u Inspektoratu rada Ministarstva rada i mirovinskoga sustava.
Autor više stručnih radova i seminara od čega izdvajamo priručnik „Sigurnost i zaštita zdravlja na radu“, 2009., CIP 709703.
Član više stručnih povjerenstava.

Daniel Sever mag. iur.

Daniel Sever mag. iur.

Nakon završenog Pravnog fakulteta u Zagrebu i kraćeg razdoblja rada u komercijalnim rentnim osiguranjima, od 2002. godine radi u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, na Odjelu primjene međunarodnih ugovora, HZMO Zagreb. Nakon položenog pravosudnog ispita 2006. godine radi u Odjelu za pravne poslove kao koordinator na poslovima pravnog zastupanja Zavoda u svim građanskim i trgovačkim sporovima koje Zavod vodi. U tom smislu radi i na zastupanju Zavoda u postupcima naknade štete u vezi ozljede osiguranika na radu ili izvan rada, te profesionalne bolesti.

Uz uspješno vođenje tijekom godina nekoliko tisuća najsloženijih parničnih sporova za Zavod pred različitim sudovima, kako iz područja radnog i socijalnog prava, tako i iz područja trgovačkog  i odštetnog prava,tijekom2013. je završio i verificirani dodatni program izobrazbe Pravnog fakulteta u Zagrebu za zastupanje javnopravnih tijela. Od 2013. je viši koordinator za poslove pravnog zastupanja u HZMO Zagreb, a od početka 2014. radi kao načelnik Odjela za pravne i kadrovske poslove HZMO Zagreb, te vodi sve pravne i kadrovske poslove iz nadležnosti  Područne službe u Zagrebu. Kroz navedeno dugogodišnje razdoblje rada u HZMO-u, objavljeno mu je više stotina stručnih članaka iz područja radnog prava, mirovinskog osiguranja, te prava osiguranja,  u različitim stručnim časopisima i pravnim portalima: Informator, Iusinfo, Računovodstvo i porezi u praksi, Radni odnosi u praksi, časopis Poslovni savjetnik, časopis Udruga  i drugi izdavači, te su mu objavljene i  dvije knjige propisa sa autorskim komentarima:  Zbirka propisa iz mirovinskog osiguranja, izdanje Novi Informator, 2005. i Mirovinsko osiguranje u RH, izdanje Novi Informator, 2009.

dr. sc. Darko Palačić

dr. sc. Darko Palačić

doktor znanosti u području zaštite na radu sa 30 godina iskustva u zaštiti na radu, zaštiti od požara, zaštiti okoliša i privatnoj zaštiti.U svojoj karijeri obavljao je poslove vatrogasca, stručnjaka zaštite na radu, rukovoditelja odjela za sigurnost, privatnog detektiva, predavača, auditora ikonzultanta.Vodi i koordinira poslove tjelesne zaštite i upravljanja kvalitetom u tvrtki ALZAS ALARMS d.o.o. Tijekom godina bavio se istraživanjem različitih funkcija poslovnih procesa u području sustava upravljanja sigurnošću, o čemu je objavio niz znanstvenih i stručnih radova. Od 2007. godine radi kao profesor visoke škole na Visokoj školi za sigurnost, s pravom javnosti u Zagrebu. Kao konzultantprovodi edukacijete savjetovanja za uspostavu i održavanje sustava upravljanja sigurnošću, okolišem i kvalitetom uz stalno praćenje zakonske regulative iz područja zaštite na radu, zaštite od požara i drugih područja sigurnosti. Za potrebe certifikacijskih organizacija provodi nadzorne i certifikacijske audite sustava upravljanja prema međunarodnim normama.

 

Kao predstavnik visokoškolskih ustanova član je Sektorskog vijeća XXIV. Sigurnost i obrana, Hrvatski kvalifikacijski okvir, Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Član je komisije za nadzor nad radom ovlaštene osobe i reviziju danog ovlaštenja, Zavod za unapređivanje zaštite na radu, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava.

 

prim.dr.sc. Bojana Knežević dr.med., specijalist medicine rada i sporta

prim.dr.sc. Bojana Knežević dr.med., specijalist medicine rada i sporta

Završila je Medicinski fakultet u Zagrebu 1989.godine. Specijalistički ispit položila je 2004.godine. Obranila je doktorsku disertaciju 2010.godine iz područja Biomedicine i zdravstva i 2014. stekla je naziv primarijus. Radno iskustvo stekla je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb od 1993 do 2009., Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu od 2009 do 2013.godine, od 2013.godine do danas radi na KBC Zagreb kao voditelj Ureda za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite.

Predavač je na poslijedilplomskoj nastavi na stručnom studiju Medicina rada i sporta i na diplomskom Sestrinskom studiju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Sudjeluje u dodiplomskoj nastavi na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Organizirala je niz stručnih tečajeva namjenjenih liječnicima, medicinskim sestrama i stručnjacima zaštite na radu, te je autorica brojnih znanstvenih i stručnih radova koji su prezentirani na znanstveno stručnim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu.

Članica je Hrvatske liječničke komore, Hrvatskog liječničkog zbora i stručnih društava: Hrvatskog društva za medicinu rada , Hrvatskog društva za medicinska vještačenja, Hrvatskog društva za poboljšanje kvalitete zdravstve zaštite te međunarodnog društva International Commision on Occupational Health (ICOH).

Kongresni centar FORUM Zagreb

(Radnička cesta 50 - centar Green Gold)

Partner

Povezana prijava na seminar

KONFERENCIJA - ZAŠTITA NA RADU, 12.6.2019-12.6.2019 Zagreb

Input:
Do not fill this:
Podaci o polazniku
Tip narudžbenice:
Podaci o polaznicima
Besplatne dodatne usluge
Broj polaznika: 1
CIJENA: 1 249,00 Kn bez PDV-a

Ovaj portal koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice i prilagodio sustav oglašavanja.   U redu   Više o kolačićima

>