KONFERENCIJA - Sva lica kontrolinga

22.10.2019, Zagreb

Jeste li na dobrom putu ili zaostajete za konkurencijom a da toga niste ni svjesni? Tvrtke koje dobro posluju smatraju da im kontroling ne treba, dok s druge strane neke tvrtke smatraju kako je za uvođenje kontrolinga prekasno. Naime, na vrijeme je potrebno prepoznati značaj kontrolinga kako bi se sačuvala postojeća vrijednost tvrtke te stvorila nova. Stalnom edukacijom i praćenjem trendova u razvoju kontrolinga ostajemo u korak s konkurencijom.

Uloga kontrolinga u poduzeću je kompleksna, a nerazumijevanje kontrolinga od strane menadžmenta vodi smanjenju efikasnosti i efektivnosti upravljanja. Kontroling u poduzeću treba služiti menadžmentu kao pomoć u donošenju racionalnih odluka. Jer, smisao kontrolinga jest upravo u tome da bude u službi donošenja kvalitetnih poslovnih odluka.

Kontroler nije samo osoba koja šalje ogromne količine informacija i statističkih podataka, već osoba koja sagledava širu sliku cijelog poslovanja te razmišlja o budućnosti tvrtke. Ključ za dobar kontroling jesu komunikacija, timski rad i fleksibilnost, ali najvažnije od svega jest praćenje novih trendova te konstantno učenje. Potreba za edukacijom dokaz je kako se korpus znanja konstantno širi te kako je upravo zanimanje kontrolera jedno od najpoželjnijih poslova današnjice.

Mjesto održavanja
Kongresni centar FORUM Zagreb
Vrijeme održavanja
22.10.2019.
Cijena
999,00 KN + PDV
drugi polaznik i svaki sljedeći iz iste firme 699,30 KN + PDV
Cijena uključuje
 • radne materijale u printanom i digitalnom obliku
 • pauza za kavu i ručak
 • certifikat o prisustvu na konferenciji
Posljednja slobodna mjesta
15
 

Uvod

Jeste li na dobrom putu ili zaostajete za konkurencijom a da toga niste ni svjesni? Tvrtke koje dobro posluju smatraju da im kontroling ne treba, dok s druge strane neke tvrtke smatraju kako je za uvođenje kontrolinga prekasno. Naime, na vrijeme je potrebno prepoznati značaj kontrolinga kako bi se sačuvala postojeća vrijednost tvrtke te stvorila nova. Stalnom edukacijom i praćenjem trendova u razvoju kontrolinga ostajemo u korak s konkurencijom.

Uloga kontrolinga u poduzeću je kompleksna, a nerazumijevanje kontrolinga od strane menadžmenta vodi smanjenju efikasnosti i efektivnosti upravljanja. Kontroling u poduzeću treba služiti menadžmentu kao pomoć u donošenju racionalnih odluka. Jer, smisao kontrolinga jest upravo u tome da bude u službi donošenja kvalitetnih poslovnih odluka.

Kontroler nije samo osoba koja šalje ogromne količine informacija i statističkih podataka, već osoba koja sagledava širu sliku cijelog poslovanja te razmišlja o budućnosti tvrtke. Ključ za dobar kontroling jesu komunikacija, timski rad i fleksibilnost, ali najvažnije od svega jest praćenje novih trendova te konstantno učenje. Potreba za edukacijom dokaz je kako se korpus znanja konstantno širi te kako je upravo zanimanje kontrolera jedno od najpoželjnijih poslova današnjice.

Ciljna skupina

Konferencija je namijenjena kontrolerima u tvrtkama, menadžmentu na svim razinama, voditeljima, upravi društva te svim osobama u odjelu računovodstva i financija. Također, svim osobama koje provode analizu tvrtke te sudjeluju u donošenju odluka i kreiranju plana poduzeća. Konferencija je namijenjena svima koji žele saznati novosti iz svijeta kontrolinga te steći znanje iz tog područja.

Namjena konferencije

Kontroling obuhvaća široki spektar područja, a mi smo, u suradnji s vrhunskim stručnjacima za Vas izdvojili najaktualnije teme kako bi Vas proveli kroz najnovije trendove, izazove i glavne procese kontrolinga. Također, na konferenciji će biti riječi i o samom kontroleru kao osobi koja je podrška menadžmentu i IT sektoru. Naši predavači detaljnije će Vas uputiti kroz kontroling u računovodstvu, troškovima, poreznom kontrolingu te kontrolingu u upravljanju rizicima.

Pridružite nam se na ovoj vrlo zanimljivoj i edukativnoj konferenciji jer su upravo  konferencije najbolje mjesto za razmjenu znanja.

Raspored konferencije

08:45 - 09:00

Registracija polaznika

09:00 - 10:00

Osnove i glavni procesi kontrolinga

Predavač: prof.dr.sc. Tihomir Luković

 • Kontroling kao dio sustava “M”
 • Osnovne karakteristike kontrolinga
 • Funkcije i zadaci kontrolinga

10:00 - 11:00

Kontroling u upravljanju rizicima

Predavač: prof.dr.sc. Tihomir Luković

 • Što je rizik i kako ga sagledati?
 • Osnove menadžerskog rizika
 • Model Balance Socercard (BSC) najpopularnija metoda kontrolinga

Profil i kompetencije kontrolera

 • Tko je kontroler?
 • Profil kontrolera
 • Analiza kontrolera

11:00 - 11:30

Pauza za kavu

11:30 - 12:30

Najnoviji trendovi u kontrolingu

Predavač: Frane Galzina dipl.oec.

 • I 4.0 - budućnost u kontrolingu je započela – prijelaz sa "starog" poslovnog modela na "novi" digitalni model poslovanja;
 • Kontroling se promatra kao poslovna filozofija orijentirana na podršku i smjernice strateškom upravljanju poduzećem.
 • Razvojem filozofije kontrolinga i prijelazom u inovatorsku ulogu kontroler je usmjeren na viši stupanj učešća u odlučivanju (postaju savjetnici menadžera i predlagatelji mjera);
 • Razvoj alata kontrolinga u sustavima rane detekcije i analizi mogućih scenarija.

Glavni izazovi kontrolinga

 • Povezivanje uloge kontrolera sa sustavom vrijednosti (ciljeva) uz primjenu modela upravljanja performansi na razini lanca vrijednosti kao cjeline, u uvjetima sve jače ovisnosti društva o strateškim partnerima u okruženju;
 • Ključna uloga u izgradnji i implementaciji sustava planiranja;
 • Razvoj informiranja koji se temelji na sustavu ranog upozorenja s posebnim modelima detekcije i analitičke dijagnostike;
 • Razvoj sustava kontrole kao podsustava kontrolinga koji uključuje kombinirani kvantitativno-kvalitativni pristup u analizi uzroka (varijabli) odstupanja;
 • ABC analiza kao ključni kontrolerski alat u analizi profitabilnosti po aktivnostima prodaje, nabave i upravljanja zalihama

12:30 - 13:30

Kontroler kao savjetnik i partner menadžera

Predavač: Frane Galzina dipl.oec.

 • Novatorska uloga s holističkim pristupom kao desna ruka menadžeru (razvoj iz navigatorske uloge);
 • Podržava menadžera pravodobnim informacijama i analizama odstupanja u ostvarenju strateških, taktičkih i operativnih ciljeva (sustav ranog upozorenja);
 • Ima anticipativnu ulogu u raspravama o ciljevima, planovima i rezultatima s brzim reakcijama na promjene u okruženju;
 • Svojim pravodobnim i točnim reakcijama kontroler daje prijedloge, savjete, smjernice za učinkovito otklanjanje uzroka problema, pri čemu preuzima svoji dio odgovornosti za uspjeh kompanije
 • Rad “oči u oči” s menadžerom , svaki dan, stalno.

Kontroler kao glavni korisnik i sukreator IT-a

 • Kontroler je, kao „vlasnik istine” glavni korisnik informatičkih rutina, a posebno i čitavih bazi podataka!
 • Pozitivna korelacija kvalitete modela i procesa kontrolinga informatičkog (IT) sustava i programskih rješenja;
 • IT i Kontroling grade sustav koji teži Industry 4.0 - Digitalizacija i Poslovna inteligencija
 • Posebnu važnost imaju alati poslovne inteligencije čija kvalitetna primjena ne može biti bez kompetentnog partnerstva kontrolera, menadžera i informatičara;
 • Kontroler mora biti “Excel majstor”, jer mu to daje „moć” u misiji partnerstva u upravljačkom procesu, partner menadžeru!

13:30 - 14:30

Pauza za ručak

14:30 - 15:00

Porezni kontroling

Predavačica: Mira Ognjan mag.oec.

 • Porezno planiranje
 • Izbjegavanje poreza i utaja poreza
 • Porezni nadzor

15:00 - 16:00

Kontroling troškova

Predavačica: Anita Grubišić mag.oec.

 • Mjesto troškova
 • Kontrola troškova i opravdanost
 • Model duple kontrole troškova

Partnerstvo menadžerskog računovodstva i kontrolinga

 • Financijsko računovodstvo
 • Donošenje odluka na temelju informacija iz menadžerskog računovodstva
 • Odnos kontrolinga, kontrolinga u računovodstvu i financija

+ posebni dodatak konferencije: Odgovori na Vaša pitanja | Postavite pitanje unaprijed na naš email a odgovor dobivate na konferenciji!

Frane Galzina dipl.oec

Frane Galzina dipl.oec

Frane Galzina  ima dugogodišnje iskustvo na razvoju, implementaciji te upravljanju sustava i modela kontrolinga, upravljanja rizicima, financija (riznicom), financijskog i menadžerskog računovodstva, te razvoja procesa i organizacije u gospodarstvu (industrija, građevinarstvo, ICTi) i bankarstvu. Objavljuje radove u stručnim časopisima te predaje na stručnim skupovima, seminarima i posebnim temama na Ekonomskom fakultetu u Splitu. Kao privatni konzultant  bavi se projektima razvoja i uvođenja kontrolinga i menadžerskog računovodstva u poduzećima i javnoj upravi, te edukacijom iz tih i srodnih područja. Promotor modernog kontrolinga i računovodstva na području Splita, Dalmacije i bliže subregije.

prof. dr. sc. Tihomir Luković

prof. dr. sc. Tihomir Luković

Tihomir Luković nakon završenog magisterija na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu stječe i titulu doktora znanosti na Sveučilištu u Rijeci. Tijekom rada s privatnim poduzećima, obavio je veliki broj pretvorbi, sastavio je veći broj investicijskih i drugih elaborata za potrebe banaka i drugih privrednih organizacija, servisirao je veliki broj srednjih i velikih poduzeća i banaka za njihove potrebe  poslovanja, kako u Hrvatskoj i BiH, tako i u EU. U svom bogatom poslovnom iskustvu izdvaja se i kao profesor na Sveučilištu u Dubrovniku, Ekonomskom fakultetu u Splitu, suradnik na doktorskim studijima u Mostaru te na privatnom visokom učilištu Aspira. Iza sebe ima brojne međunarodne europske znanstvene angažmane te je autor i koautor sedamnaest već tiskanih knjiga, i to devet knjiga na hrvatskom, pet knjiga na engleskom jeziku, i dvije knjige na njemačkom jeziku.

Anita Grubišić mag.oec.

Anita Grubišić mag.oec.

Anita Grubišić rođena je 05. travnja 1971. godine u Šibeniku. Majka je dvoje djece. Osnovnu i srednju ekonomsku školu završava u Šibeniku. Daljnje školovanje nastavlja na Ekonomskom fakultetu u Splitu smjer računovodstvo i financije, gdje u veljači 1995. godine brani diplomski rad iz kolegija Računovodstvo i financije i stječe zvanje diplomiranog ekonomiste, te stručnu spremu VII/2. Završila je tečaj za Voditelja izradbe i provedbe projekata financiranih iz EU fondova kod Pučko otvoreno učilište Algebra iz Zagreba 2015. godine. Upisana je na doktorski studij. Mentor je na završnim i diplomskim radovima. Tjekom 2017. godine vršiteljica je dužnosti dekana Visoke škole Aspira Split. Autor je znanstvenih i stručnih radova, nastavnih materijala, odražavala je javne nastupe na seminarima te sudjelovala na projektima.

Mira Ognjan mag.oec.

Mira Ognjan mag.oec.

Stalni je sudski vještak za računovodstvo i financije pri Trgovačkom sudu u Zagrebu. Bila je dugogodišnji profesor knjigovodstva u Prvoj ekonomskoj školi u Zagrebu. Dugi niz godina bavi se računovodstvenim consultingom. Bila je predavač na nekoliko Međunarodnih konferencija iz područja računovodstva. Predavačica je redovita suradnica "On line knjižnice za računovođe " gdje je napisala preko stotinu stručnih računovodstvenih članaka i odgovorila na ogroman broj pitanja klijenata. Vanjska je suradnica "Verlag Dashöfer" d.o.o. te je za tu tvrtku odradila velik broj poslovnih edukacija različitih tema te nekoliko "in house" savjetovanja gdje predavačica dolazi u tvrtku i individualnim pristupom rješava računovodstvene probleme klijenta.

Kongresni centar FORUM Zagreb

(Radnička cesta 50 - centar Green Gold)

Partner

Oprostite, na ovu konferenciju se više ne možete prijaviti.


Ovaj portal koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice i prilagodio sustav oglašavanja.   U redu   Više o kolačićima

>