KONFERENCIJA - SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA

29.8.2019, Zagreb

Donošenjem odluke o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma nastavljena je izgradnja stabilnog zakonodavnog okvira kao temelja za učinkovito sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma. Rezultat toga je i vrlo visoki rang Republike Hrvatske koja je ušla u top 10 najmanje rizičnih zemalja za pranje novca prema Baselskom indeksu. Također, početkom godine objavljeni su i Pravilnici za provedbu Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma dok neki od članaka stupaju na snagu početkom 2020. godine. Kako bi se obveznici provođenja Zakona uskladili sa svojim novim obvezama, organizirali smo konferenciju gdje na jednom mjestu možete saznati sve novosti te pripremiti se za njihovo provođenje na vrijeme s posebnim naglaskom na Registar stvarnih vlasnika. Rok za upis u registar pravnih osoba, trustova i udruga jest 31. prosinac 2019. godine. Uz nove rokove, propisan je i novi način upisa u registar te se uvodi javan pristup podacima. Sa 1.1.2020. godine svim Zakonom propisanim ovlaštenicima, uključujući i javnost bit će dostupni podaci upisani u Registar stvarnih vlasnika. Pravovremeno se informirajte o načinu i rokovima upisa.

Zakon je vrlo kompleksan uzimajući u obzir i podzakonske propise te upute, preporuke i smjernice Ureda za sprječavanje pranja novca, sve radi jedinstvene primjene odredbi Zakona i na temelju njega donesenih propisa. 

Mjesto održavanja
Kongresni centar FORUM Zagreb
Vrijeme održavanja
29.8.2019.
Cijena
777,00 KN + PDV
Cijena uključuje
 • radne materijale u printanom i digitalnom obliku
 • pauza za kavu i zakuska
 • certifikat o prisustvu na konferenciji
Posljednja slobodna mjesta
15
 

Uvod

Donošenjem odluke o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma nastavljena je izgradnja stabilnog zakonodavnog okvira kao temelja za učinkovito sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma. Rezultat toga je i vrlo visoki rang Republike Hrvatske koja je ušla u top 10 najmanje rizičnih zemalja za pranje novca prema Baselskom indeksu. Također, početkom godine objavljeni su i Pravilnici za provedbu Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma dok neki od članaka stupaju na snagu početkom 2020. godine. Kako bi se obveznici provođenja Zakona uskladili sa svojim novim obvezama, organizirali smo konferenciju gdje na jednom mjestu možete saznati sve novosti te pripremiti se za njihovo provođenje na vrijeme s posebnim naglaskom na Registar stvarnih vlasnika. Rok za upis u registar pravnih osoba, trustova i udruga jest 31. prosinac 2019. godine. Uz nove rokove, propisan je i novi način upisa u registar te se uvodi javan pristup podacima. Sa 1.1.2020. godine svim Zakonom propisanim ovlaštenicima, uključujući i javnost bit će dostupni podaci upisani u Registar stvarnih vlasnika. Pravovremeno se informirajte o načinu i rokovima upisa.

Zakon je vrlo kompleksan uzimajući u obzir i podzakonske propise te upute, preporuke i smjernice Ureda za sprječavanje pranja novca, sve radi jedinstvene primjene odredbi Zakona i na temelju njega donesenih propisa. 

Ciljna skupina

Konferencija je namijenjena svim obveznicima primjene Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma kao što su ovlaštenici banaka i štednih banaka, društva za upravljanje investicijskim fondovima, društva koja obavljaju određene usluge platnog prometa, mirovinska društva, svi koji pružaju računovodstvene, pravne i javnobilježničke usluge, usluge poreznog savjetovanja, revizorska društva te samostalni revizori.

Također, obveznicima upisa u Registar stvarnih vlasnika a to su trgovačka društva, udruge, zadruge, podružnice stranih trgovačkih društava.

Namjena konferencije je temeljito upoznati polaznike sa svim aktualnim promjenama vezanim uz primjenu Zakona te posebice Pravilnika o Registru stvarnih vlasnika. Također, polaznici će se upoznati s mjerama sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma te načinom njihove provedbe, dubinskom analizom stranke, mjerama utvrđivanja i provjere identiteta stranke te kaznama za nepoštivanje Zakona.

Raspored konferencije

08:45 - 09:00

Registracija polaznika

09:00 - 10:30

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma- novine, izmjene i dopune

Predavačica: Marcela Kir mag.oec., glavna savjetnica u Sektoru platnog prometa Hrvatske narodne banke

Neke od najvažnijih izmjena i dopuna:

 • U popis obveznika provedbe mjera za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma uvode se pravne i fizičke osobe koje se bave djelatnošću pružanja usluga razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta, te pružanja skrbničke usluge novčanika
 • HANFA se propisuje kao nadležno tijelo za obavljanje nadzora nad pravnim i fizičkim osobama koje se bave djelatnošću pružanja usluga razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta te pružanja skrbničke usluge novčanika
 • Dodatno se razrađuju čimbenici rizika povezani sa strankom, proizvodima, uslugama, transakcijama ili kanalima dostave

Registar stvarnih vlasnika

 • Obveznici će biti dužni prikupiti izvod iz registra stvarnih vlasnika prilikom ulaska u novi poslovni odnos s korporativnim ili drugim pravnim subjektom, trustom ili pravnim aranžmanom koji ima strukturu ili funkcije slične trustu za koje postoji obveza registracije informacija o stvarnom vlasništvu sukladno člancima 30. i 31. Direktive (EU) 2015/849
 • Preciznije se propisuje da je obveznik dužan prikupiti podatke o svim osobama povezanim s trustom ili sličnim pravim uređenjem
 • Uvodi se javan pristup podacima u Registru stvarnih vlasnika, te se briše čl.35 ZSPNFT kojim je propisan pristup podacima iz Registra na temelju opravdanog pravnog interesa

11:00 - 10:40

Pauza za kavu

10:40 - 11:40

Sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma

Predavač: mr.sc. Darko Terek dipl.iur.

 • Definicije i obveznici- U popis obveznika provedbe mjera sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma uvode se pravne i fizičke osobe koje se bave djelatnošću pružanja usluga razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta te pružanja skrbničke usluge novčanika
 • Zadaće i ovlasti Ureda za sprječavanje pranja novca
 • Ključni pokazatelji o radu Ureda za sprječavanje pranja novca
 • Obavještavanje Ureda o sumnjivim transakcijama- Najdulji rok za privremeno zaustavljanje obavljanja sumnjive transakcije produljuje se sa 71 sata na 120 sati u slučajevima kada Ured treba poduzeti hitne radnje

11:40 - 12:10

Pauza za kavu i zakusku

12:10 - 13:40

Dubinska analiza stranke i procjena rizika

Predavačica: Marta Ambrinac dipl.oec., interni revizor

 • Procjena rizika
 • Detaljnjije se razrađuju čimbenici rizika povezanih sa strankom te proizvodima, uslugama, transakcijama i kanalima dostave
 • Nacionalna procjena rizika
 • Praćenje poslovnog odnosa
 • Dubinska analiza stranke- Obveznici primjenjuju mjere dubinske analize stranke ne samo na sve nove stranke, nego u primjereno vrijeme i na postojeće stranke na temelju procjene rizika
 • Snižava se prag za iznimke od provođenja mjera dubinske analize u pogledu elektroničkoga novca

13:40 - 14:00

Pitanja polaznika

mr.sc. Marcela Kir

mr.sc. Marcela Kir

Mr.sc. Marcela Kir glavni je savjetnik u Sektoru platnog prometa Hrvatske narodne banke. Magistrirala je 1993. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Međunarodna razmjena. U dosadašnjoj poslovnoj karijeri obnašala je rukovodne funkcije u poslovnim bankama i HBOR-u, prvenstveno u području platnog prometa i kreditnih poslova s inozemstvom te u sektoru sredstava i međunarodnog financiranja. Zadnjih nekoliko godina intenzivnije se bavi problematikom sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Položila je ispit za certificiranog specijalistu u ovom području kod međunarodnog udruženja Association of Certified Anti Money Laundering Specialists (ACAMS). Član je delegacije Republike Hrvatske pri Posebnom odboru Vijeća Europe Moneyval te član međuinstitucionalnih radnih skupina u zemlji. Autor je brojnih stručnih članaka i predavač na edukacijama iz područja deviznog poslovanja i poslovanja s nerezidentima.

mr.sc. Darko Terek,odvjetnik

mr.sc. Darko Terek,odvjetnik

Darko Terek magistar pravnih znanosti i odvjetnik s položenim javnobilježničkim ispitom i ispitom za stečajnog upravitelja. 
Posjeduje veliko iskustvo u struci, među ostalima rad u gospodarstvu, pravosuđu i odvjetništvu. 
Objavio je veliki broj  priručnika, sudjelovao kao predavač na mnogim seminarima, simpozijima i radionicama. 

Marta Ambrinac dipl.oec

Marta Ambrinac dipl.oec

Marta Ambrinac ja započela karijeru u Deloitteu d.o.o kao pomoćnica za reviziju, gdje je bila član tima na revizijama INA, Procter i Gamble, Podravske banke dd, Hypo Alpe Adria Investicijski fondovi, Hrvatska posta, itd Nakon Deloittea radila je  u Odjelu za financije u Crodux plin d.o.o. Trenutno radi kao interni revizora u VB Leasingu d.o.o gdje je odgovorna osoba za izvršenje internih poslova.  U veljači 2013. postala je  ovlašteni unutarnji revizor - stručnjak za banke i financijske institucije.

Kongresni centar FORUM Zagreb

(Radnička cesta 50 - centar Green Gold)

Partner

Povezana prijava na seminar

KONFERENCIJA - SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA, 29.8.2019 Zagreb

Input:
Do not fill this:
Podaci o polazniku
Tip narudžbenice:
Podaci o polaznicima
Besplatne dodatne usluge
Broj polaznika: 1
CIJENA: 777,00 Kn bez PDV-a

Ovaj portal koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice i prilagodio sustav oglašavanja.   U redu   Više o kolačićima

>