3. KONFERENCIJA - PDV 2019.

17.10.2019, Zagreb

Pozivamo Vas na treću po redu konferenciju o PDV-u u organizaciji centra za obrazovanje Verlag Dashofer koja se ove godine održava 17. listopada. Zakon o Porezu na dodanu vrijednost primjenjujemo svakodnevno, međutim još uvijek se javljaju razne dvojbe u situacijama oporezivanja PDV-om. 

Tko je porezni obveznik, što je predmet oporezivanja, koje je mjesto oporezivanja, na koji iznos se mora platiti PDV?

Tema porezni nadzor i aktualnosti će dati zaokruženu sliku što je porezni nadzor, tko i kako ga provodi. U kratkim crtama će se prezentirati kako se porezni obveznik može pripremiti za porezni nadzor te kako porezni nadzor izgleda sa strane poreznog obveznika. Također će se spomenuti aktualnosti ove teme u promjeni Općeg poreznog zakona i rada Carinske uprave.

Također, na konferenciji ćemo predstaviti i neke od novina koje je Vlada Republike Hrvatske predstavila kroz 4. krug porezne reforme.

Prvi krug od 1.siječnja 2017. rasterećenje 2,3 milijarde, drugi krug 1.siječnja 2018. 1,3 milijarde, treći krug 1.siječnja 2019. 2,7 milijardi kuna. Četvrti krug ukupno smanjenje će biti u idućoj godini 3,75 milijardi kuna. a sva 4 kruga donose više od 10 milijardi kuna rasterećenja. U ovom krugu reforme na prvom mjestu je porezno rasterećenje mladih. Uz to, od početka sljedeće godine opća stopa PDV-a smanjit će se s 25 na 24 posto. Snizit će se stopa PDV-a za hranu u ugostiteljstvu na 13%. 

Predavači će prolaziti kroz najčešće probleme s kojima se svakodnevno susrećemo, kao i specifične situacije na koje treba obratiti pažnju kod obračuna poreza na dodanu vrijednost.

Mjesto održavanja
Zagreb, Učilište TRINOM, Strojarska cesta 24
Vrijeme održavanja
17.10.2019.
Cijena
999,00 KN + PDV
drugi polaznik i svaki sljedeći iz iste firme 699,30 KN + PDV
Cijena uključuje
 • radne materijale u printanom i digitalnom obliku
 • pauza za kavu i zakuska
 • certifikat o prisustvu na konferenciji
Posljednja slobodna mjesta
15
 

Uvod

Pozivamo Vas na treću po redu konferenciju o PDV-u u organizaciji centra za obrazovanje Verlag Dashofer koja se ove godine održava 17. listopada. Zakon o Porezu na dodanu vrijednost primjenjujemo svakodnevno, međutim još uvijek se javljaju razne dvojbe u situacijama oporezivanja PDV-om. 

Tko je porezni obveznik, što je predmet oporezivanja, koje je mjesto oporezivanja, na koji iznos se mora platiti PDV?

Tema porezni nadzor i aktualnosti će dati zaokruženu sliku što je porezni nadzor, tko i kako ga provodi. U kratkim crtama će se prezentirati kako se porezni obveznik može pripremiti za porezni nadzor te kako porezni nadzor izgleda sa strane poreznog obveznika. Također će se spomenuti aktualnosti ove teme u promjeni Općeg poreznog zakona i rada Carinske uprave.

Također, na konferenciji ćemo predstaviti i neke od novina koje je Vlada Republike Hrvatske predstavila kroz 4. krug porezne reforme.

Prvi krug od 1.siječnja 2017. rasterećenje 2,3 milijarde, drugi krug 1.siječnja 2018. 1,3 milijarde, treći krug 1.siječnja 2019. 2,7 milijardi kuna. Četvrti krug ukupno smanjenje će biti u idućoj godini 3,75 milijardi kuna. a sva 4 kruga donose više od 10 milijardi kuna rasterećenja. U ovom krugu reforme na prvom mjestu je porezno rasterećenje mladih. Uz to, od početka sljedeće godine opća stopa PDV-a smanjit će se s 25 na 24 posto. Snizit će se stopa PDV-a za hranu u ugostiteljstvu na 13%. 

Predavači će prolaziti kroz najčešće probleme s kojima se svakodnevno susrećemo, kao i specifične situacije na koje treba obratiti pažnju kod obračuna poreza na dodanu vrijednost.

Ciljna skupina

Konferencija je namijenjena računovođama, voditeljima financija i računovodstva, djelatnicima financija i kontroliga te svima onima koji žele naučiti nešto više o PDV-u. Program konferencije osmišljen je tako da nije namjenjen isključivo profesionalcima, već nudi smjernice, praktične savjete i temeljno znanje svim onim zaposlenicima koji se susreću u svom radu sa PDV-om ili žele znati nešto više.

Posljednja konferencija:

    

Raspored konferencije

08:45 - 09:00

Prijem i registracija sudionika

09:00 - 11:00

Tko je porezni obveznik, što je predmet oporezivanja, koje je mjesto oporezivanja te primjeri iz prakse

Predavač: mag.oec. Pere Mioč – Mazars Hrvatska

 • Tko je porezni obveznik – kada se registirati i za što?
 • Predmet oporezivanja PDV-om – što je predmet PDV-a, s naglaskom na posebnosti kao što su uzorci, članarine, subvencije, premještaje dobara, call – off stock i slično
 • Mjesto oporezivanja – gdje se oporezuju usluge, a gdje isporuke dobara?
 • Kada nastaje porezna obveza, a kada postoji pravo na odbitak pretporeza
 • Na koji iznos moram platiti PDV – što je porezna osnovica?
 • Presude EU suda pravde kao temelj tumačenja Zakona o PDV-u – primjeri iz prakse

11:00 - 11:30

Pauza za kavu i zakusku

11:30 - 12:30

Novine 4. kruga porezne reforme u pogledu PDV-a, kakav je obračun PDV-a na isporuke stranih poduzetnika u Hrvatskoj, Carinski postupak 42

Predavačica: mag.oec. Mira Ognjan

 • Nove mjere - porez na dodanu vrijednost; ugostiteljstvo, mladi i ostali primici
 • Porez na dodanu vrijednost - provedene reforme
 • PDV i neizravan porez
 • Obračun PDV-a na isporuke stranih poduzetnika u Republici Hrvatskoj
 • Carinski postupak 42

12:30 - 13:30

Kako se pripremiti za porezni nadzor, kontrola poreznog nadzora te aktualnosti u promjeni Općeg poreznog zakona i rada Carinske uprave

Predavačica: mag.oec. Mateja Maljković

 • Pojam poreznog nadzora
 • Vrste poreznog nadzora
 • Kako se porezni obveznik može pripremiti za porezni nadzor
 • Kako porezni nadzor izgleda sa strane poreznog obveznika
 • Trajanje i predmet poreznog nadzora
 • Zapisnik nadzora
 • Obnova postupka u poreznom nadzoru
 • Opći porezni zakon – izmjene
 • Evidentiranje obveza po nadzoru

13:30 - 14:00

Pauza za kavu i zakusku

14:00 - 15:00

Trostrani poslovi i isporuke u nizu, postupanje u praksi i u nadzorima

Predavačica: mr.sc. Diana Antičić dipl.oec.

 • Ispravno prepoznavanje trostranih poslova i specifičnosti
 • Ispravno prepoznavanje isporuka u nizu i specifičnosti
 • Komparacija ova dva načina isporuke - razlike i sličnosti
 • Kako se dokazuje trostrani posao a kako se dokazuje isporuka u nizu?
 • Bitnost isporuke s prijevozom i što to znači?
 • Kako nadzor provjerava koja je isporuka s prijevozom i koje dokaze traži?
 • Specifične situacije i njihovo prepoznavanje
 • Praktični primjeri

15:00 - 15:30

Pitanja polaznika

+ posebni dodatak konferencije: 

1. PDV identifikacijski broj, brošura u pisanom obliku

 • Dodjela i ukidanje PDV- ID broja
 • Presude Suda EU vezane za dodjeljivanje PDV-ID broja

2. Odgovori na Vaša pitanja | Postavite pitanje unaprijed na naš email a odgovor dobivate na konferenciji!

Pere Mioč mag. oec.

Pere Mioč mag. oec.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagreb. Cjelokupnu dosadašnju karijeru je proveo u društvu Cinotti savjetovanje d.o.o. gdje se susretao sa raznim poreznim i računovodstvenim tematikama. Pretežito se bavi poreznim savjetovanjem, sa naglaskom na Zakon o porez na dobit i Zakon o porezu na dodanu vrijednost. Koautor je knjige „Kako se pripremiti za nadzor Porezne uprave“, a dodatno je napisao više stručnih članaka za razne računovodstveno-porezne časopise i portale.

Mira Ognjan mag.oec.

Mira Ognjan mag.oec.

Stalni je sudski vještak za računovodstvo i financije pri Trgovačkom sudu u Zagrebu. Bila je dugogodišnji profesor knjigovodstva u Prvoj ekonomskoj školi u Zagrebu. Dugi niz godina bavi se računovodstvenim consultingom. Bila je predavač na nekoliko Međunarodnih konferencija iz područja računovodstva. Predavačica je redovita suradnica "On line knjižnice za računovođe " gdje je napisala preko stotinu stručnih računovodstvenih članaka i odgovorila na ogroman broj pitanja klijenata. Vanjska je suradnica "Verlag Dashöfer" d.o.o. te je za tu tvrtku odradila velik broj poslovnih edukacija različitih tema te nekoliko "in house" savjetovanja gdje predavačica dolazi u tvrtku i individualnim pristupom rješava računovodstvene probleme klijenta.

Mateja Maljković mag.oec.

Mateja Maljković mag.oec.

Mateja Maljković magistrirala je ekonomiju na Sveučilištu u Zagrebu a trenutno radi kao ovlašteni revizor u tvrtki Bradara d.o.o. Dugogodišnji je suradnik stručnog portala "Knjižnica za računovođe" gdje je napisala mnogobrojne stručne računovodstvene članke i pružila odgovore na pitanja korisnika. Predavačica je na brojnim seminarima i konferencijama na temu računovodstva i financija. 

Mr.sc. Diana Antičić dipl.oec.

Mr.sc. Diana Antičić dipl.oec.

Diana Antičić magistrirala je ekonomiju na Ekonomskom fakultetu u Rijeci 1996. godine, smjer Menadžment. Partner je u Javnom trgovačkom, društvu za porezno savjetništvo Antičić – Jakovljević – Kušeta s preko 20 godina radnog iskustva u području poreznog savjetovanja. Osnivačica je i direktorica društva Forenzika Prima d.o.o. Zagreb, društva za reviziju i poslovno savjetovanje te je osnivačica društva Knjigovodstvo Prima d.o.o. Varaždin. Nositelj je ovlaštenja sudskog vještaka za područje financije i porezi i procjenu vrijednosti društva, eksternog revizora, internog revizora, forenzičnog revizora, poreznog savjetnika, procjenitelja vrijednosti društva te izmiritelja. Članica je Hrvatske revizorske komore, Komore poreznih savjetnika, Udruge sudskih vještaka, Hrvatskog društva procjenitelja, Hrvatske udruge miritelja te ACFE-a. Uz navedeno članica je Europske mreže žena ambasadorica poduzetništva.

Centar za poduku TRINOM

Strojarska cesta 24, Zagreb

Partner

Oprostite, na ovu konferenciju se više ne možete prijaviti.


Ovaj portal koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice i prilagodio sustav oglašavanja.   U redu   Više o kolačićima

>