KONFERENCIJA - GDPR - Zaštita osobnih podataka

8.2.2018, Zagreb

KONFERENCIJA GDPR namijenjena je svima koji planiraju i provode usklađivanje s Uredbom za zaštitu osobnih podataka koja stupa na snagu u svibnju 2018. godine te žele na primjeren način osigurati pouzdanost primjene.

Mjesto održavanja
Zagreb
Vrijeme održavanja
08.2.2018
09:00- 15:30
Mjesto konferencije
Zagreb
Cijena
1 249,00 KN + PDV
Cijena uključuje
 • radne materijale u printanom obliku
 • kavu i zakuska
 • kava
 • ručak
 • materijali u digitalnom obliku
 • certifikat o odslušanom predavanju
Uvod

KONFERENCIJA GDPR namijenjena je svima koji planiraju i provode usklađivanje s Uredbom za zaštitu osobnih podataka koja stupa na snagu u svibnju 2018. godine te žele na primjeren način osigurati pouzdanost primjene.

Ciljna skupina

Znate li da 25. svibnja 2018. godine na snagu stupa Opća uredba o zaštiti osobnih podataka poznata i kao GDPR. Uredba donosi mnoge promjene, kako za EU građane (ispitanici), tako i za organizacije koje prikupljaju i obrađuju osobne podatke EU građana (voditelji i izvršitelji obrade). Tvrtke i organizacije moraju uskladiti svoje poslovanje do dana pune primjene Uredbe jer su zapriječene značajne kazne. Iako naizgled vremena ima dovoljno, projekti usklađenja mogu potrajati a resursi organizacija su ograničeni, kako unutarnji tako i vanjski. 

Znate li da su kazne za nepoštivanje Zakona o zaštiti osobnih podataka visoke i do 40 tisuća kuna za pravne osobe i do 10 tisuća kuna za odgovorne osobe, a bit će još veće prema novoj Uredbi o zaštiti osobnih podataka? Znate li koje su odredbe ovog Zakona i nove Uredbe - što konkretno morate učiniti da biste osigurali osobne podatke Vaših djelatnika? 

Pozivamo Vas 08.02.2018. na  KONFERENCIJU GDPR. Konferencija je  namijenjena svima koji planiraju i provode usklađivanje s Uredbom za zaštitu osobnih podataka koja stupa na snagu u svibnju 2018. godine te žele na primjeren način osigurati pouzdanost primjene.

Raspored konferencije

 

08:45-09:15

Prijem i registracija polaznika uz kavu i zakusku

 

09:15-10:10

 Danko Pigac, Pragmatekh d.o.o.

 Uvod u GDPR – Što je nova EU Uredba o zaštiti osobnih podataka i koje promjene donosi?

 • Pregled Programa
 • Uvod u GDPR
 • Povijest EU regulative o zaštiti podataka

 

10:15-11:10

Kristian Plazonić, dip.iur.

Obveza poslodavca kao voditelja zbirke osobnih podataka u odnosu prema radnicima

 • Razgovor s kandidatom za radno mjesto (dopuštena i dvojbena pitanja
 •  Tijekom radnog odnosa (osobni dosje radnika, prikupljanje i obrada osobnog podatka radi ostvarivanja prava iz radnog odnosa
 • Nakon prestanka radnog odnosa

Obveza radnika za dostavom osobnih podataka voditelju zbirke osobnih podataka (pravne osnove)

Obveza čuvanja povjerljivih podataka

 

11:10-11:40

Pauza za kavu

 

11:40-12:35

Sanja Mjertan, mag.iur.

 • Javnost rada uprave i pravo na pristup informacijama s prikazom zakonodavne regulative i temeljnim pojmovima
 • Obveznici i korisnici prava na pristup informacijama: tko je sve obveznik, a tko korisnik / obveze / objava obveznih podataka na internetskim stranicama / službenik za informiranje
 • Postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama: Tko? Kada? Na koji način? U kojim rokovima? Novine?
 • Iznimke i ograničenja
 • Zaštita osobnih podataka i informacija klasificiranih stupnjem tajnosti – posebni propisi
  s prikazom provedbe u praksi
 • Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske - novine
 • Problem sukoba prava na pristup informacijama i zaštite tajnosti podataka
 • Privatnost građana i zaštita osobnih podataka
 • Ponovljena uporaba informacija
 • Povjerenik za informiranje umjesto Agencije za zaštitu osobnih podataka – novine
 • Inspekcijski nadzor: način rada inspektora / zapisnik i prigovor na zapisnik / predstavke / postupak
 • Obveze i rokovi izvješćivanja: Do kada? Kome? Na koji način? 
 • rokovi izvješćivanja: Do kada? Kome? Na koji način? 
 • Prekršajne odredbe
 • Rokovi za primjenu Zakona 
 • Pravni aspekti zaštite osobnih podataka i primjena GDPR-a

 

12:40-13:40

Pauza za ručak

13:40-14:35

 Igor Strmečki, Pragmatekh d.o.o.

Usklađenje s novom EU Uredbom o zaštiti osobnih podataka – izazovi i prilike projekta usklađenja

Ključni zahtjevi GDPR-a:

 • Što treba napraviti: procjena, dizajn, implementacija, monitoring 
 • Revizija, dopuna i izrada potrebnih dokumenata

Procjena utjecaja
Izrada sigurnosnih politika i procedura

 

14:40-15:30

Okrugli stol GDPR –a  što i kako? Demistifikacija GDPR-a

Svi predavači, moderator Igor Strmečki, Pragmatekh d.o.o

 

 

 

Sanja Mjertan mag. iur.

Sanja Mjertan mag. iur.

Rođena je 22. srpnja 1970. godine u Požegi. Završila Pravni fakultet Sveučilista u Zagrebu i dana 08. lipnja 1995. godine u Zagrebu stekla zvanje diplomiranog pravnika s priznatim akademskim naslovom magistra prava. U radnom odnosu je na neodređeno vrijeme u Općoj županijskoj bolnici Požega, gdje radi od 1995. godine, obavljajući poslove i zadatke voditelja Službe za opće, pravne i tehničke poslove i voditelja Odjela općih, pravnih i kadrovskih poslova  te je imenovana odgovornom osobom za nepravilnosti u sustavu unutarnjih financijskih kontrola Opće županijske bolnice Požega od travnja 2007. do srpnja 2012. godine, osobom zaduženom za provedbu prakse u Općoj županijskoj bolnici Požega za studente Upravnog studija Veleučilišta u Požegi, osobom koja je osim poslodavca ovlaštena nadzirati da li se osobni podaci radnika prikupljaju, obrađuju, koriste i dostavljaju trećim osobama u skladu sa zakonom, službenom osobom mjerodavnom za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama/službenikom za informiranje te je jedna od ovlaštenih osoba matičnih ustanova u sustavu AAI@EduHr.

Kristian Plazonić dipl.iur.

Kristian Plazonić dipl.iur.

Autor je mnogobrojnih stručnih radova iz područja radnog, socijalnog, građanskog postupovnog, trgo­vačkog i ovršnog prava u pravnim i ekonomskim časopisima. Stručne radove objavio je u časopisima: „Pravo u gospodarstvu“, „Radno pravo“, „Hrvatska pravna revija“, „Pravo i porezi“, „Financije, pravo i porezi“, „Tim4pin magazin“ i dr. Osim stručnih radova, 2007. objavljena mu je knjiga „Radno vri­jeme, odmori i dopusti s oglednim primjercima i sudskom praksom.“ U 2014. godini autor je pri­ručnika „Novi Zakon o radu - Praktična pojašnje­nja Zakona i stručne upute u priručniku te primjeri dokumenata na CD-u: za trgovačka društva, samo­stalne poduzetnike i ustanove“, Zagreb. Krajem 2015. godine urednik i koautor je pri­ručnika „Zaštita osobnih podataka  - Zakonita uporaba tehnologije u svrhu obrade osobnih podataka tijekom radnog odnosa s primjerima na CD-u, Zagreb.

Igor Strmečki mag.ing.MBA

Igor Strmečki mag.ing.MBA

Nakon više od 20 godina provedenih na vodećim poslovnim i informacijsko - tehnološkim pozicijama u regionalnim korporacijama, Igor Strmečki danas uspješno savjetuje o svim aspektima poslovanja u vlastitoj konzultantskoj tvrtki „Pragmatekh“. Kako on voli reći - 'uspješno premoštavaju nerazumijevanje tehnike i poslovanja'. Zadnjih godinu dana specijalizirali su se za usklađivanje poslovanja s EU Uredbom o zaštiti osobnih podataka pojedinca, popularni GDPR. 

Danko Pigac mag.ing.

Danko Pigac mag.ing.

Nakon više od 20 godina provedenih na vodećim poslovnim i informacijsko - tehnološkim pozicijama u regionalnim korporacijama, Igor Strmečki danas uspješno savjetuje o svim aspektima poslovanja u vlastitoj konzultantskoj tvrtki „Pragmatekh“. Kako on voli reći - 'uspješno premoštavaju nerazumijevanje tehnike i poslovanja'. Zadnjih godinu dana specijalizirali su se za usklađivanje poslovanja s EU Uredbom o zaštiti osobnih podataka pojedinca, popularni GDPR. 

Kongresni centar FORUM Zagreb

(Radnička cesta 50 - centar Green Gold)

Partneri konferencije če biti objavljeni uskoro ...

Oprostite, na ovu konferenciju se više ne možete prijaviti.


Ovaj portal koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice i prilagodio sustav oglašavanja.   U redu   Više o kolačićima

>