KONFERENCIJA - GDPR - Zaštita osobnih podataka

8.2.2018, Zagreb

KONFERENCIJA GDPR namijenjena je svima koji planiraju i provode usklađivanje s Uredbom za zaštitu osobnih podataka koja stupa na snagu u svibnju 2018. godine te žele na primjeren način osigurati pouzdanost primjene.

Mjesto održavanja
Zagreb
Vrijeme održavanja
08.2.2018
09:00- 15:30
Mjesto konferencije
Zagreb
Cijena
1 249,00 KN + PDV
Cijena uključuje
 • radne materijale u printanom obliku
 • kavu i zakuska
 • kava
 • ručak
 • materijali u digitalnom obliku
 • certifikat o odslušanom predavanju
Uvod

KONFERENCIJA GDPR namijenjena je svima koji planiraju i provode usklađivanje s Uredbom za zaštitu osobnih podataka koja stupa na snagu u svibnju 2018. godine te žele na primjeren način osigurati pouzdanost primjene.

Ciljna skupina

Znate li da 25. svibnja 2018. godine na snagu stupa Opća uredba o zaštiti osobnih podataka poznata i kao GDPR. Uredba donosi mnoge promjene, kako za EU građane (ispitanici), tako i za organizacije koje prikupljaju i obrađuju osobne podatke EU građana (voditelji i izvršitelji obrade). Tvrtke i organizacije moraju uskladiti svoje poslovanje do dana pune primjene Uredbe jer su zapriječene značajne kazne. Iako naizgled vremena ima dovoljno, projekti usklađenja mogu potrajati a resursi organizacija su ograničeni, kako unutarnji tako i vanjski. 

Znate li da su kazne za nepoštivanje Zakona o zaštiti osobnih podataka visoke i do 40 tisuća kuna za pravne osobe i do 10 tisuća kuna za odgovorne osobe, a bit će još veće prema novoj Uredbi o zaštiti osobnih podataka? Znate li koje su odredbe ovog Zakona i nove Uredbe - što konkretno morate učiniti da biste osigurali osobne podatke Vaših djelatnika? 

Pozivamo Vas 08.02.2018. na  KONFERENCIJU GDPR. Konferencija je  namijenjena svima koji planiraju i provode usklađivanje s Uredbom za zaštitu osobnih podataka koja stupa na snagu u svibnju 2018. godine te žele na primjeren način osigurati pouzdanost primjene.

Raspored konferencije

 

08:45-09:15

Prijem i registracija polaznika uz kavu i zakusku

 

09:15-10:10

 Danko Pigac, Pragmatekh d.o.o.

 Uvod u GDPR – Što je nova EU Uredba o zaštiti osobnih podataka i koje promjene donosi?

 • Pregled Programa
 • Uvod u GDPR
 • Povijest EU regulative o zaštiti podataka

 

10:15-11:10

Kristian Plazonić, dip.iur.

Obveza poslodavca kao voditelja zbirke osobnih podataka u odnosu prema radnicima

 • Razgovor s kandidatom za radno mjesto (dopuštena i dvojbena pitanja
 •  Tijekom radnog odnosa (osobni dosje radnika, prikupljanje i obrada osobnog podatka radi ostvarivanja prava iz radnog odnosa
 • Nakon prestanka radnog odnosa

Obveza radnika za dostavom osobnih podataka voditelju zbirke osobnih podataka (pravne osnove)

Obveza čuvanja povjerljivih podataka

 

11:10-11:40

Pauza za kavu

 

11:40-12:35

Sanja Mjertan, mag.iur.

 • Javnost rada uprave i pravo na pristup informacijama s prikazom zakonodavne regulative i temeljnim pojmovima
 • Obveznici i korisnici prava na pristup informacijama: tko je sve obveznik, a tko korisnik / obveze / objava obveznih podataka na internetskim stranicama / službenik za informiranje
 • Postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama: Tko? Kada? Na koji način? U kojim rokovima? Novine?
 • Iznimke i ograničenja
 • Zaštita osobnih podataka i informacija klasificiranih stupnjem tajnosti – posebni propisi
  s prikazom provedbe u praksi
 • Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske - novine
 • Problem sukoba prava na pristup informacijama i zaštite tajnosti podataka
 • Privatnost građana i zaštita osobnih podataka
 • Ponovljena uporaba informacija
 • Povjerenik za informiranje umjesto Agencije za zaštitu osobnih podataka – novine
 • Inspekcijski nadzor: način rada inspektora / zapisnik i prigovor na zapisnik / predstavke / postupak
 • Obveze i rokovi izvješćivanja: Do kada? Kome? Na koji način? 
 • rokovi izvješćivanja: Do kada? Kome? Na koji način? 
 • Prekršajne odredbe
 • Rokovi za primjenu Zakona 
 • Pravni aspekti zaštite osobnih podataka i primjena GDPR-a

 

12:40-13:40

Pauza za ručak

13:40-14:35

 Igor Strmečki, Pragmatekh d.o.o.

Usklađenje s novom EU Uredbom o zaštiti osobnih podataka – izazovi i prilike projekta usklađenja

Ključni zahtjevi GDPR-a:

 • Što treba napraviti: procjena, dizajn, implementacija, monitoring 
 • Revizija, dopuna i izrada potrebnih dokumenata

Procjena utjecaja
Izrada sigurnosnih politika i procedura

 

14:40-15:30

Okrugli stol GDPR –a  što i kako? Demistifikacija GDPR-a

Svi predavači, moderator Igor Strmečki, Pragmatekh d.o.o

 

 

 

Sanja Mjertan mag. iur.

Sanja Mjertan mag. iur.

Rođena je 22. srpnja 1970. godine u Požegi. Završila Pravni fakultet Sveučilista u Zagrebu i dana 08. lipnja 1995. godine u Zagrebu stekla zvanje diplomiranog pravnika s priznatim akademskim naslovom magistra prava. U radnom odnosu je na neodređeno vrijeme u Općoj županijskoj bolnici Požega, gdje radi od 1995. godine, obavljajući poslove i zadatke voditelja Službe za opće, pravne i tehničke poslove i voditelja Odjela općih, pravnih i kadrovskih poslova  te je imenovana odgovornom osobom za nepravilnosti u sustavu unutarnjih financijskih kontrola Opće županijske bolnice Požega od travnja 2007. do srpnja 2012. godine, osobom zaduženom za provedbu prakse u Općoj županijskoj bolnici Požega za studente Upravnog studija Veleučilišta u Požegi, osobom koja je osim poslodavca ovlaštena nadzirati da li se osobni podaci radnika prikupljaju, obrađuju, koriste i dostavljaju trećim osobama u skladu sa zakonom, službenom osobom mjerodavnom za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama/službenikom za informiranje te je jedna od ovlaštenih osoba matičnih ustanova u sustavu AAI@EduHr.

Kristian Plazonić dipl.iur.

Kristian Plazonić dipl.iur.

Autor je mnogobrojnih stručnih radova iz područja radnog, socijalnog, građanskog postupovnog, trgo­vačkog i ovršnog prava u pravnim i ekonomskim časopisima. Stručne radove objavio je u časopisima: „Pravo u gospodarstvu“, „Radno pravo“, „Hrvatska pravna revija“, „Pravo i porezi“, „Financije, pravo i porezi“, „Tim4pin magazin“ i dr. Osim stručnih radova, 2007. objavljena mu je knjiga „Radno vri­jeme, odmori i dopusti s oglednim primjercima i sudskom praksom.“ U 2014. godini autor je pri­ručnika „Novi Zakon o radu - Praktična pojašnje­nja Zakona i stručne upute u priručniku te primjeri dokumenata na CD-u: za trgovačka društva, samo­stalne poduzetnike i ustanove“, Zagreb. Krajem 2015. godine urednik i koautor je pri­ručnika „Zaštita osobnih podataka  - Zakonita uporaba tehnologije u svrhu obrade osobnih podataka tijekom radnog odnosa s primjerima na CD-u, Zagreb.

Igor Strmečki mag.ing.MBA

Igor Strmečki mag.ing.MBA

Nakon više od 20 godina provedenih na vodećim poslovnim i informacijsko - tehnološkim pozicijama u regionalnim korporacijama, Igor Strmečki danas uspješno savjetuje o svim aspektima poslovanja u vlastitoj konzultantskoj tvrtki „Pragmatekh“. Kako on voli reći - 'uspješno premoštavaju nerazumijevanje tehnike i poslovanja'. Zadnjih godinu dana specijalizirali su se za usklađivanje poslovanja s EU Uredbom o zaštiti osobnih podataka pojedinca, popularni GDPR. 

Danko Pigac mag.ing.

Danko Pigac mag.ing.

Nakon više od 20 godina provedenih na vodećim poslovnim i informacijsko - tehnološkim pozicijama u regionalnim korporacijama, Igor Strmečki danas uspješno savjetuje o svim aspektima poslovanja u vlastitoj konzultantskoj tvrtki „Pragmatekh“. Kako on voli reći - 'uspješno premoštavaju nerazumijevanje tehnike i poslovanja'. Zadnjih godinu dana specijalizirali su se za usklađivanje poslovanja s EU Uredbom o zaštiti osobnih podataka pojedinca, popularni GDPR. 

Partneri konferencije če biti objavljeni uskoro ...

Oprostite, na ovu konferenciju se više ne možete prijaviti.


Ovaj portal koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice i prilagodio sustav oglašavanja.   U redu   Više o kolačićima

>