KONFERENCIJA - ZAŠTITA OD POŽARA

13.4.2018, Zagreb

Sustav zaštite od požara podrazumijeva planiranje zaštite od požara, propisivanje mjera zaštite od požara građevina, ustrojavanje subjekata zaštite od požara, provođenje mjera zaštite od požara i mnoge druge odgovornosti koje svako poduzeće i zgrada moraju zadovoljiti kako bi smanjili rizika nastanka požara, odnosno brzo i kvalitetno gašenje požara.

Koje su obveze poslodavca, osobe zadužene za provođenje evakuacije, ali i samih zaposlenika doznajte na prvoj konferenciji o zaštiti od požara 13.04.2018. godine na KONFERENCIJI ZAŠTITA OD POŽARA

Mjesto održavanja
Zagreb
Vrijeme održavanja
13.04.2018.
Mjesto konferencije
Zagreb
Cijena
999,00 KN + PDV
Cijena uključuje
 • radne materijale u printanom i digitalnom obliku
 • pauza za kavu i zakuska
Posljednja slobodna mjesta
5Uvod

Sustav zaštite od požara podrazumijeva planiranje zaštite od požara, propisivanje mjera zaštite od požara građevina, ustrojavanje subjekata zaštite od požara, provođenje mjera zaštite od požara i mnoge druge odgovornosti koje svako poduzeće i zgrada moraju zadovoljiti kako bi smanjili rizika nastanka požara, odnosno brzo i kvalitetno gašenje požara.

Koje su obveze poslodavca, osobe zadužene za provođenje evakuacije, ali i samih zaposlenika doznajte na prvoj konferenciji o zaštiti od požara 13.04.2018. godine na KONFERENCIJI ZAŠTITA OD POŽARA

Ciljna skupina

Poslodavci, osobe zadužene za provođenje evakuacije, zaposlenici.

Raspored konferencije

09:00 -10:15

mr. Ramiza Vidović, dipl.ing.sig.

UVODNI DIO OPĆENITO O POŽARU

ZAKONSKA REGULATIVA I OSNOVNE OBVEZE POSLODAVCA

 • Zakon ZOP
 • Pravilnik o uvjetima provjere i ispravnosti instalacija HSUP
 • (HSUP –P 601.111 )
 • Pravilnik o planu zaštite od požara N.N., br. 51/12
 • Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije N.N br. 35/94., 110/05. i 28/10
 • Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (N.N.,BR.116/11.)

OBVEZE POSLODAVCA ISPITIVANJE ISPRAVNOSTI STABILNIH INSTALACIJA ZA DOJAVU I GAŠENJE POŽARA

 • ispitivanje vanjske i unutarnje hidrantske mreže
 • ustav za automatsko gašenje požara
 • postavljanje vatrogasnih aparata
 • servisiranje
 • ispitivanje plinskih instalacija
 • plinske instalacije stambenih zgrada
 • plinske instalacije radnih prostora
 • plinske instalacije industrijskih postrojenja

KONTROLNE KNJIGE

PRIRUČNICI

10:15-10:30

Pauza za kavu

10:30-12:30

Branko Šimara, dipl.ing.

PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA

12:30-13:00

Pauza za kavu i zakuska

 

13:00-14:00

Dario Gauš, mr. sig.

OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA ZA POČETNO GAŠENJE POŽARA

OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA ZA POSLOVE SKLADIŠTENJA I PROMETA ZAPALJIVIH TEKUĆINA (GODIŠNJA PROVJERA)

OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA ZA PRUŽANJE PREVENTIVNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA I TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE

14:00-14:15

Pitanja polaznika

mr. Ramiza Vidović dipl.ing.sig.

mr. Ramiza Vidović dipl.ing.sig.

Radi u Zavodu za istraživanje i razvoj sigurnosti - ZIRS d.o.o. od 25.5.1987. Bavi se aktivno zaštitom na radu i objavila je niz radova u znanstveno-stručnom časopisu Sigurnost i zbornicima stručnih savjetovanja ZIRS-a. Redoviti je predavač u ZIRS Učilištu.

Diploma Visoke škole za sigurnost na ratu, diplomirani inženjer sigurnosti. Potvrdnica o stečenoj pedagoškoj-psihološkoj izobrazbi Učiteljske Akademije u Zagrebu. Položen stručni ispit za stručnjaka zaštite na radu pri Ministarstvu rada i socijalne skrbi. Uvjerenje o usavršavanju ZIRS UČILIŠTE SPECIJALIST ZAŠTITE OKOLIŠA. Uvjerenje o usavršavanju Učilište ALGEBRA ECDL SPECIJALISTICA. Uvjerenje Javna Nabava Ministarstva gospodarstva Zagreb. Diploma SALES MANAGER Instituta za unapređenje gospodarstva WIFI Croatia. Diploma Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, magistar ekonomije.

Dario Gauš mr.sig.

Dario Gauš mr.sig.

Svoju karijeru kao profesionalni vatrogasac započeo je 1994. kada se zapošljava u JVP Grada Rijeke. Godine 2004. unaprijeđen je u pomoćnika zapovjednika postrojbe za operativno tehničke poslove. Od 2008. godine do danas obavlja poslove zamjenika zapovjednika JVP Grada Rijeke. Od 2001. – 2017. također je obavljao i dužnosti zapovjednika DVD-a “Klana” čiji je član od 1987. godine. Godine 2017. preuzima dužnosti predsjednika društva. Ima zvanje magistra sigurnosti, a na Vatrogasnoj školi Hrvatske vatrogasne zajednice predaje Vatrogasnu taktiku. Na Visokoj školi za sigurnost – Zagreb obnaša dužnosti predstojnika Katedre za zaštitu od požara te kao predavač drži kolegij Oprema za gašenje požara, a na Specijalističkom studiju pri istoj školi kolegij Stručna praksa.

Branko Šimara dipl. ing. el.

Branko Šimara dipl. ing. el.

Diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu. Od 1985. pa do 1988. godine bio zaposlen u Institutu “Rade Končar”, elektrotehničkom poduzeću “Vlado Četković” i TEP-u Zagreb. Godine 1988. zaposlio se u tadašnjem RSUP-u kao inspektor zaštite od požara a od 1992. godine postavljen za načelnika Odjela  zaštite od požara i eksploziva na kom mjestu sam proveo do 01.01.2001. godine.

 U razdoblju od 1992. – 2000. godine sudjelovao u izradi cijelog niza zakona i podzakonskih akata iz područja zaštite od požara i eksploziva. Nositelj izrade novog Zakona o zaštiti od požara i Zakona o vatrogastvu iz 1993 g. te Zakona o eksplozivnim tvarima za gospodarsku uporabu, Zakona o zapaljivim tekučinama i plinovima i prvog Zakona o prijevozu opasnih tvari. Iz naprijed navedenih Zakona proizašao je čitav niz podzakonskih akata koji su ost doneseni u navedenim godinama. Predsjednik Tehničkog odbora TO 21 Zaštita od požara pri Državnom zavodu za normizaciju i mjeriteljstvo posredstvom kojeg smo preuzeli oko 30-tak novih normi iz područja zaštite od požra i to u graditeljstvu te u vatrodojavnim sustavima.

Suradnici

Oprostite, na ovu konferenciju se više ne možete prijaviti.


Ovaj portal koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice i prilagodio sustav oglašavanja.   U redu   Više o kolačićima

>