4. KONFERENCIJA - Gospodarenje otpadom i zaštita okoliša

26.9.2019, Zagreb

Održivo gospodarenje otpadom u fokusu je svih gospodarskih sektora – od industrije i energetika, pa do poljoprivrede, prometa i turizma. Radi potrebe uspostavljanja održivog kružnoga gospodarstva, napredne su tehnologije i načini gospodarenja otpadom u stalnome napretku. Stoga je ovaj sustav neminovno podložan češćim promjenama, a kao rezultat novih zahtjeva u veljači 2019. godine na snagu su stupile izmjene i dopune Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

Znate li kolike su kazne za pravne osobe i odgovorne osobe zbog nepoštivanja zakonodavnih normi?

EU propisuje stroge propise o gospodarenju otpadom da bi se u što većoj mjeri zaštitio okoliš i zdravlje građana.

Gospodarenje otpadom obuhvaća cijeli niz aktivnosti od organizacije odvojenog prikupljanja otpada, obrade otpada do vođenja dokumentacije o otpadu, prijavu gospodarenja otpadom u Registar onečišćivanja okoliša. 

Na konferenciji će biti riječi i o težnji poslovnih subjekata da zadovolje ekološke aspekte proizvodnje koje intenzivno rastu. Na tržištu je stoga sve veći broj tvrtki koje se odlučuju za uvođenje nekog od sustava upravljanja okolišem (ISO 14001, EMAS i sl.) kao i proizvoda i usluga označenih nekim od ekoloških oznaka. 

Pozivamo Vas na izuzetno zanimljivu konferenciju na kojoj možete doznati sve "zelene" novosti kao i načine provedbe zakonskih odredbi.

Mjesto održavanja
Kongresni centar FORUM Zagreb
Radnička cesta 50 - centar Green Gold
10000 Zagreb
Vrijeme održavanja
26.09.2019.
Cijena
1.249,00 kn + PDV
Cijena uključuje
 • radne materijale u printanom i digitalnom obliku
 • pauza za kavu i zakusku
 • potvrda o prisustvu na konferenciji
Posljednja slobodna mjesta
20
 
 

Uvod

Održivo gospodarenje otpadom u fokusu je svih gospodarskih sektora – od industrije i energetika, pa do poljoprivrede, prometa i turizma. Radi potrebe uspostavljanja održivog kružnoga gospodarstva, napredne su tehnologije i načini gospodarenja otpadom u stalnome napretku. Stoga je ovaj sustav neminovno podložan češćim promjenama, a kao rezultat novih zahtjeva u veljači 2019. godine na snagu su stupile izmjene i dopune Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

Znate li kolike su kazne za pravne osobe i odgovorne osobe zbog nepoštivanja zakonodavnih normi?

EU propisuje stroge propise o gospodarenju otpadom da bi se u što većoj mjeri zaštitio okoliš i zdravlje građana.

Gospodarenje otpadom obuhvaća cijeli niz aktivnosti od organizacije odvojenog prikupljanja otpada, obrade otpada do vođenja dokumentacije o otpadu, prijavu gospodarenja otpadom u Registar onečišćivanja okoliša. 

Na konferenciji će biti riječi i o težnji poslovnih subjekata da zadovolje ekološke aspekte proizvodnje koje intenzivno rastu. Na tržištu je stoga sve veći broj tvrtki koje se odlučuju za uvođenje nekog od sustava upravljanja okolišem (ISO 14001, EMAS i sl.) kao i proizvoda i usluga označenih nekim od ekoloških oznaka. 

Pozivamo Vas na izuzetno zanimljivu konferenciju na kojoj možete doznati sve "zelene" novosti kao i načine provedbe zakonskih odredbi.

Ciljna skupina

Konferencija je namijenjena svim gospodarskim subjektima koji generiraju otpad (tvrtke, obrti, ustanove i slično) te svim gospodarskim subjektima koji gospodare otpadom (skupljači, obrađivači, prijevoznici, trgovci otpadom).

Program konferencije osmišljen je na način da nije namijenjen isključivo profesionalcima koji su zaduženi za zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom u svojim tvrtkama, već nudi znanje, praktična rješenja i smjernice onim zaposlenicima koji nisu specijalizirani za navedeno područje kako bi im pružili znanje potrebno za rad.

Namjena konferencije jest stjecanje i dopunjavanje znanja iz područja gospodarenja otpadom od zakonodavnog okvira do primjene propisa u svakodnevnoj poslovnoj praksi odnosno svakodnevnim poslovnima aktivnostima uključujući i obveze vođenja dokumentacije o otpadu i prijave podataka o načinu gospodarenja otpadom. Također, namjena je dodatno obrazovati i pomoći polaznicima u ispunjavanju obveza prema zakonskim obvezama o gospodarenju otpadom.

Posljednja konferencija:

 

Raspored konferencije

08:45 - 09:00

Registracija polaznika

09:00 - 10:30

Zakonodavni okvir i izazovi gospodarenja otpadom, jesmo li u skladu sa pravilima EU

Predavač: mr.sc. Hrvoje Buljan, dipl.ing.kem.

 • Smjernice u gospodarenju otpadom
 • Kratki pregled zakonodavnog okvira
 • Načela i ciljevi gospodarenja otpadom
 • Planski dokumenti gospodarenja otpadom
 • Organiziranje i provođenje gospodarenja otpadom unutar gospodarskih sustava
 • Izazovi u gospodarenju otpadom
 • Primjena načela gospodarenja otpadom
 • Sprječavanje onečišćenja okoliša, recikliranje na mjestu nastanka otpada
 • Primjena propisa o deklasifikaciji otpada, nusproizvoda, ukidanje statusa otpada
 • Nadzor, obveze i odgovornosti u sustavima gospodarenja otpadom
 • Kazne za kršenje zakonodavnih normi

10:30 - 11:00

Pauza za kavu

11:00 - 13:00

Obveze proizvođača i vođenje podataka o otpadu

Predavačica: Ksenija Papa dipl.ing.

 • Obveze sudionika u sustavu gospodarenja otpadom u provedbi ciljeva i mjera
 • Obveze i proširena odgovornosti proizvođača proizvoda
 • Obveze proizvođača i posjednika otpada
 • Vođenje podataka u gospodarenju otpadom s naglaskom na očevidnike ONTO i ONTO-P, Prateći list, Registar onečišćavanja okoliša, eONTO aplikaciju
 • Obrasci, upute za pripremu podataka, informacijski sustav gospodarenja otpadom

13:00 - 14:00

Pauza za ručak

14:00 - 15:00

Norme i sustavi upravljanja okolišem

Predavačica: mr.sc. Mira Zovko

 • Sustav normi i garancija izvrsnosti u području ekološkog marketinga
 • Sustav upravljanja okolišem ISO 14001
 • Niz normi ISO 14020
 • EMAS I EU Eco- label
 • Primjena kružnog gospodarstva u poslovanju tvrtki

15:00 - 16:00

Alternativna goriva alternativni izvori energije

Predavač: Tomislav Grizelj

 • Pretvaranje otpada u energiju (Waste to Energy WtE) - energija iz otpada (Energy from Waste EfW) - nula otpada, (Zero Waste)
 • Procjedni mulj iz UPOV-a – energent u zaštiti okoliša i prirode
 • Energija kombinirana toplinom i hlađenjem - (Combined Heat and Cooling CHC)

+ posebni dodatak konferencije: Odgovori na Vaša pitanja | Postavite pitanje unaprijed na naš email a odgovor dobivate na konferenciji!

Mišljenja dosadašnjih polaznika:

"Organizacija, predavanje i pristup vrlo zanimljivi u svakom pogledu"

- Športski objekti Osijek

"Jedna od boljih konferencija koje sam pohađala, ugodna atmosfera i vrlo edukativno"

- Prehrambeno - biotehnološki fakultet Zagreb

"Vrlo stručno i zanimljivo uz puno primjera iz prakse"

- Končar Energetski Transformatori d.o.o.

mr.sc. Mira Zovko

mr.sc. Mira Zovko

Mira Zovko ima 20 godina iskustva u području zdravstvene ekologije i zaštite okoliša, s osvrtom na praćenje i izvješćivanje i prikaz podataka javnosti pokazateljima okoliša te na sustave upravljanja okolišem. Posljednjih 10 godina radi u Agenciji za zaštitu okoliša (od 2015. Hrvatska agencija za zaštitu okoliša i prirode) kao voditeljica Odjela za dokumente zaštite okoliša. Najveći dio vremena posvećena je poslovima obrade podataka i izradi procjena stanja za razna područja okoliša, a osobito područja integriranih tema kao što su Turizam i okoliš, Okoliš i zdravlje, Kružno gospodarstvo i dr. Izvršna je urednica Izvješća o stanju okoliša u RH koje Vladi RH i Hrvatskome saboru te široj javnosti daju uvid u trendove okoliša u državi. Također surađuje s Europskom agencijom za okoliš i Ujedinjenim narodima na europskom, odnosno globalnom izvješću o stanju okoliša. Rukovodi uspostavom i nadogradnjom dijela Informacijskog sustava zaštite okoliša RH u području tzv. općih tema zaštite okoliša, s naglaskom na dokumente zaštite okoliša (strategije, planovi, programi i izvješća), sustav upravljanja okolišem EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) i dr.  Članica je radnih skupina i povjerenstava pri Ministarstvu zaštite okoliša i prirode i drugim ministarstava za izradu strateško-planskih dokumenata te zakonskih i podzakonskih akata za opće područje okoliša. Također je članica EIONET-a (europskog sustava razmjene podataka) i Odbora za EMAS pri Europskoj komisiji. Od 2007. godine aktivna je u Tehničkom odboru 207 – Upravljanje okolišem Hrvatskog zavoda za norme te ima praksu u uvođenju sustava upravljanja okolišem u organizacije, s posebnim osvrtom na sustav EMAS. Autorica je oko tridesetak znanstvenih i stručnih radova, članica nekoliko udruženja i projektnih timova iz područja okoliša, biologije i biotehnologije.

Ksenija Papa dipl.ing.

Ksenija Papa dipl.ing.

Po struci diplomirani inženjer kemije, svoje 16-godišnje iskustvo je stekla radom u industriji na poslovima zaštite okoliša i sustavima upravljanja (ISO 9001; ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001) te radom kao lead auditor prema ISO 14001 za akreditiranu certifikacijsku kuću. Kroz svoj posao sudjelovala je u procesu donošenja propisa s područja zaštite okoliša kao predstavnik industrije ali isto tako je uspostavljala primjenu tih propisa u praksi. S obzirom na prirodu djelatnosti tvrtki zaposlenja glavno iskustvo u zaštiti okoliša veže uz gospodarenje otpadom te utjecajima na zrak s naglaskom na emisije stakleničkih plinova. U ovom području ima veliko iskustvo u samoj primjeni propisanog zakonodavstva. Kroz posao se upoznaje sa obvezama različitih proizvodnih i uslužnih grana po pitanju okoliša i sustava upravljanja kao i s različitim pristupima i rješenjima u zaštiti okoliša.

Mr. sc. Hrvoje Buljan dipl. ing. kem. tehn.

Mr. sc. Hrvoje Buljan dipl. ing. kem. tehn.

Pored znanstvene titule magistra kemijskih znanosti ima i nastavno zvanje predavač izdano potvrdom Sveučilišta u Zagrebu. Predavač na Veleučilištu u Karlovcu i Učilištu u zagrebu. Trenutno zaposlen u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode u Upravi za zaštitu okoliša i održivi razvoj. Aktivni sudionik primjene više konvencija UN i Direktiva Vijeća EU u nacionalno zakonodavstvo Republike Hrvatske. Posjeduje znanje i vještine prijenosa znanja i organizacije učenja. Govori engleski i pasivno njemački i francuski.

Tomislav Grizelj

Tomislav Grizelj

Tomislav Grizelj ima preko 40 godina znanstvenog  i profesionalnog rada u implementaciji  projekata u tretmanu  komunalnog, medicinskog,  anatomsko-patološkog, animalnog i bio otpada, korištenje reciklata i energije iz otpada,energetska učinkovitost, alternativna i obnovljiva  goriva i izvori energije uz primjenu EU direktiva kroz kružnu ekonomiju s nula otpada. Autor je i koautor i sudjelovao je u izradi brojnih standarda, stručnih knjiga, publikacija iz područja u kojoj djeluje, a posebno naglašavamo upravljanje okolišom. Dobitnik je mnogobrojnih priznanja te poznat kao i "ambasador alternativnih goriva".

Kongresni centar FORUM Zagreb

(Radnička cesta 50 - centar Green Gold)

Partner

Povezana prijava na seminar

KONFERENCIJA - GOSPODARENJE OTPADOM I ZAŠTITA OKOLIŠA, 26.9.2019 Zagreb

Input:
Do not fill this:
Podaci o polazniku
Tip narudžbenice:
Podaci o polaznicima
Besplatne dodatne usluge
Broj polaznika: 1
CIJENA: 1 249,00 Kn bez PDV-a

Ovaj portal koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice i prilagodio sustav oglašavanja.   U redu   Više o kolačićima

>