Pregled hitnih izmjena i dopuna Zakona o Sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

24.11.2022, ONLINE

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. svibnja 2022. donijela Zaključak kojim se prihvaća Akcijski plan za jačanje učinkovitosti hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (daljnje u tekstu: Akcijski plan). Akcijski plan sadrži mjere i aktivnosti čiji je cilj daljnje jačanje hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, a kojima će se ujedno ispuniti i preporučene mjere MONEYVAL-a iz Izvješća o 5. krugu evaluacije Republike Hrvatske, usvojenom na 62. plenarnoj sjednici MONEYVAL-a održanoj u prosincu 2021. godine.

Donošenje ovoga Zakona predlaže se po hitnom postupku sukladno članku 204. stavku 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora („Narodne novine“, broj 81/13., 113/16., 69/17., 29/18., 53/20., 119/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 123/20.) zbog drugih osobito opravdanih razloga. U skladu sa Akcijskim planom (točka 8.1.) rok za donošenje izmjena i dopuna Zakona je IV. kvartal 2022. Također, odredbe koje se odnose na uvođenja eura trebaju stupiti na snagu najkasnije 1. siječnja 2023. Stoga se predlaže donošenje ovoga Zakona po hitnom postupku.

Opis

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. svibnja 2022. donijela Zaključak kojim se prihvaća Akcijski plan za jačanje učinkovitosti hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (daljnje u tekstu: Akcijski plan). Akcijski plan sadrži mjere i aktivnosti čiji je cilj daljnje jačanje hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, a kojima će se ujedno ispuniti i preporučene mjere MONEYVAL-a iz Izvješća o 5. krugu evaluacije Republike Hrvatske, usvojenom na 62. plenarnoj sjednici MONEYVAL-a održanoj u prosincu 2021. godine.

Donošenje ovoga Zakona predlaže se po hitnom postupku sukladno članku 204. stavku 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora („Narodne novine“, broj 81/13., 113/16., 69/17., 29/18., 53/20., 119/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 123/20.) zbog drugih osobito opravdanih razloga. U skladu sa Akcijskim planom (točka 8.1.) rok za donošenje izmjena i dopuna Zakona je IV. kvartal 2022. Također, odredbe koje se odnose na uvođenja eura trebaju stupiti na snagu najkasnije 1. siječnja 2023. Stoga se predlaže donošenje ovoga Zakona po hitnom postupku.

08:45 - 09:00 Registracija sudionika na online platformu

09:00 -10:00 Najvažnije izmjene prema Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

Predavač: Darko Terek dipl.iur.

 • Nova definicija financiranja terorizma,
 • Proširena definicija poslovnog odnosa,
 • Pojašnjenje virtualne imovine i virtualne valute te raspolaganje istima,
 • Novi iznosi od 10.000,00 eura za trgovanje umjetničkim djelima i posredovanje u prometu nekretninama,
 • Novo definiranje profesionalnih djelatnosti (vanjski računovođa),
 • Osnivanje registra pružatelja usluga virtualne imovine,
 • Uvođenje neovisne interne revizije sustava SPNFT,
 • Novi iznosi od 10.000,00 eura u vezi s povremenim transakcijama,
 • Novi iznosi od 2.000,00 eura u vezi s igrama na sreću,
 • Novi iznosi od 10.000,00 eura za prikupljanje podataka za gotovinske transakcije,
 • Pribavljanje osnivačkog akta pravne osobe kod utvrđivanja identiteta pravne osobe,

10:00 - 10:15 Pauza

10:15 - 11:15 Novine u registru stvarnih vlasnika i nacionalna procjena rizika

Predavač: Darko Terek dipl.iur.

 • Novine kod utvrđivanja stvarnog vlasnika,
 • Novine kod dubinske analize od strane treće osobe i sklapanje pisanog sporazuma s tom osobom,
 • Promjena iznosa kod poslovanja s gotovinom na 10.000,00 eura,
 • Suradnja s europskim nadzornim tijelima u pogledu virtualne imovine,
 • Uvođenje novčanih kazni za prekršaje u eurima,
 • Rizici koji se pojavljuju (svi rizici sukladno Zakonu),
 • Izrada analize i procjene rizika - upravljanje rizikom - praćenje - dokumentacija,
 • Visokorizične države.

Nacionalna procjena rizika

 • Mjere dubinske analize (prikupljanje podataka za fizičku osobu, za obrt, za pravnu osobu, za stvarnog vlasnika i dr.),
 • Dubinska analiza preko treće osobe,
 • Pojednostavljena i pojačana dubinska analiza,
 • Politički izložene osobe i mjere pojačane dubinske analize,
 • Ograničenja u poslovanju s gotovinom,
 • Zaštita osobnih podataka,
 • Čuvanje podataka i vođenje evidencija,
 • Ovlaštenja Ureda za sprječavanje pranja novca,
 • Specifičnosti profesionalnih djelatnosti (javnih bilježnika, odvjetnika, vanjskih računovođa, revizora i poreznih savjetnika),
 • Prekršajni postupci.


Ovaj portal koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice i prilagodio sustav oglašavanja.   U redu   Više o kolačićima

>