Digitalna obrada dokumenata

15.12.2022, ONLINE

Kako pretvoriti dokumente u digitalni oblik? Je li to moguće učiniti u trenutnim zakonodavnim i tehničkim uvjetima? Je li skupo ili možemo, naprotiv, uštedjeti? 

Konferencija će vam pružiti pregled mogućnosti koje pruža digitalna obrada dokumenata te samim time i pojednostavljenje rada u računovodstvenom uredu. Osvrnut ćemo se na najčešće probleme koji nastaju prilikom primanja i slanja digitalnih računa i dokumenata, kako ih pravilno preuzeti, ispraviti podatke i arhivirati. Koliki su rokovi čuvanja digitalnih dokumenata u arhivi? Postoje li određeni rizici kod obrade podataka? Kroz sveobuhvatan primjer automatske digitalne obrade dokumenta upoznat ćemo vas sa aktivnostima kojima možete optimizirati posao sada i o kojima biste trebali razmišljati u budućnosti. 

Na konferenciji ćete se upoznati s raspoloživim resursima i aplikacijama za digitalnu obradu dokumenata, proći ćemo kroz trenutno zakonodavstvo i okvir definiran zakonom.

Opis

Kako pretvoriti dokumente u digitalni oblik? Je li to moguće učiniti u trenutnim zakonodavnim i tehničkim uvjetima? Je li skupo ili možemo, naprotiv, uštedjeti? 

Konferencija će vam pružiti pregled mogućnosti koje pruža digitalna obrada dokumenata te samim time i pojednostavljenje rada u računovodstvenom uredu. Osvrnut ćemo se na najčešće probleme koji nastaju prilikom primanja i slanja digitalnih računa i dokumenata, kako ih pravilno preuzeti, ispraviti podatke i arhivirati. Koliki su rokovi čuvanja digitalnih dokumenata u arhivi? Postoje li određeni rizici kod obrade podataka? Kroz sveobuhvatan primjer automatske digitalne obrade dokumenta upoznat ćemo vas sa aktivnostima kojima možete optimizirati posao sada i o kojima biste trebali razmišljati u budućnosti. 

Na konferenciji ćete se upoznati s raspoloživim resursima i aplikacijama za digitalnu obradu dokumenata, proći ćemo kroz trenutno zakonodavstvo i okvir definiran zakonom.

13:45 - 14:00 Registracija sudionika na online platformu

14:00 - 15:00 Zakonodavni zahtjevi digitalizacije dokumenata, njihovi oblici i očuvanje

Predavačica: Irena Bratec mag.oec.

 • Zakonodavni propisi za digitalnu obradu dokumenata,
 • Digitalni knjigovodstveni zapisi i njihovi oblici,
 • Zahtjevi računovodstvenih i poreznih dokumenata,
 • Prijelaz na elektroničko računovodstvo- pravni i porezni odnosi,
 • Promet elektroničkih računovodstvenih dokumenata,
 • Digitalno ispravljanje knjigovodstvenih evidencija,
 • Prijenos knjigovodstvenih zapisa,
 • Ispravan prijem e-zapisa,
 • Potpisi na knjigovodstvenim evidencijama,
 • Očuvanje i arhiviranje knjigovodstvenih evidencija.

15:00- 15:15  Pauza

15:15 - 16:15 Automatizacija procesa i sigurnost podataka

Predavač: Matija Ekart struč.spec.ing.el.

 • Sveobuhvatan primjer automatizacije u obradi dokumenata kod klijentovog računovodstva,
 • Alati za automatsko čitanje podataka na računima (predlošci, umjetna inteligencija),
 • Ostale mogućnosti automatizacije (ulazni portali, slanje e-pošte, pohrana u oblaku).
 • Predaja dokumenata na platoformu,
 • Čitanje podataka s digitalnih računa,
 • Zamke u automatizaciji - sigurnost podataka.
 • Najčešće pogreške i dobri primjeri iz prakse.


Ovaj portal koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice i prilagodio sustav oglašavanja.   U redu   Više o kolačićima

>