KONFERENCIJA - Završni račun za 2019.

28.11.2019, Zagreb

Krajem svake poslovne godine započinje zahtjevno razdoblje za računovodstvene i porezne stručnjake kojima je najvažnije utvrditi jesu li dobro optimizirali porezne i računovodstvene obveze. Ako se utvrdi da su se napravile neke pogreške tijekom godine, zadnji je čas da se to ispravi. Vrlo je važno provesti i kontrolne postupke, te napraviti kvalitetne financijske izvještaje. 

Završni račun je neizostavna stavka koju svaki poslodavac mora imati na kraju godine. Iz njega se vidi koliko je uspješno ili neuspješno poslovala određena tvrtka u navedenoj godini. Završni račun čini dokumentacija pod koju se najčešće smatraju zajedno: bilanca, račun dobiti i gubitka, porezna prijava. Potrebno je priložiti i bilješke koje sadržavaju dodatne i dopunske informacije koje nisu prikazane u bilanci i računu dobiti i gubitka. One pružaju dodatne informacije potrebne za pravilno razumijevanje izvještaja. Poduzeće je, sukladno zakonskim odredbama, poslovne knjige tijekom godine dužno voditi sukladno donesenim računovodstvenim politikama poduzeća.

Veliki i srednje veliki poduzetnici dužni su osim toga, predati i izvještaj o novčanom tijeku, kao i izvještaj o promjenama kapitala.

Opis

Krajem svake poslovne godine započinje zahtjevno razdoblje za računovodstvene i porezne stručnjake kojima je najvažnije utvrditi jesu li dobro optimizirali porezne i računovodstvene obveze. Ako se utvrdi da su se napravile neke pogreške tijekom godine, zadnji je čas da se to ispravi. Vrlo je važno provesti i kontrolne postupke, te napraviti kvalitetne financijske izvještaje. 

Završni račun je neizostavna stavka koju svaki poslodavac mora imati na kraju godine. Iz njega se vidi koliko je uspješno ili neuspješno poslovala određena tvrtka u navedenoj godini. Završni račun čini dokumentacija pod koju se najčešće smatraju zajedno: bilanca, račun dobiti i gubitka, porezna prijava. Potrebno je priložiti i bilješke koje sadržavaju dodatne i dopunske informacije koje nisu prikazane u bilanci i računu dobiti i gubitka. One pružaju dodatne informacije potrebne za pravilno razumijevanje izvještaja. Poduzeće je, sukladno zakonskim odredbama, poslovne knjige tijekom godine dužno voditi sukladno donesenim računovodstvenim politikama poduzeća.

Veliki i srednje veliki poduzetnici dužni su osim toga, predati i izvještaj o novčanom tijeku, kao i izvještaj o promjenama kapitala.

08:45 - 09:00

Registracija polaznika

09:00 - 10:00

Kratki pregled zakonodavnih propisa, kontrolni postupci i pripremne radnje

Predavačica: Mr.sc. Kornela Paunović dipl.oec.

 • Kratki pregled zakonodavnih propisa
 • Porezne promjene i novosti
 • Izmjene Pravnika o porezu na dohodak koja su stupile na snagu 01.09.2019;
 • Zakon i Pravilnik o porezu na dobit i njihov utjecaj na poreznu osnovicu
 • Obavezne provjere i koraci prije sastavljanja završnog računa
 • Kontrolni postupci
 • Pripremne radnje
 • Računovodstveni i porezni aspekt manjkova

10:00 - 11:00

Računovodstveni aspekt

Predavačica: mr.sc. Silvija Pretnar Abičić mag.oec.

 • Zalihe
 • Rezerviranja
 • Potraživanja od kupaca
 • Financijska imovina
 • Amortizacija i revalorizacija dugotrajne imovine

11:00 - 11:30

Pauza za kavu

11:30 - 12:30

Usklađivanje zadnjeg obračuna plaće i PDV

Predavačica: Maja Hleb dipl.oec.

 • Novosti porezne reforme
 • Kako kod zadnjeg obračuna plaće ispraviti nepravilnosti obračuna plaća tijekom godine
 • Evidencija o radnom vremenu i radnicima
 • PDV prijava
 • Kako uskladiti evidencije poreza na dodanu vrijednost te ispravno sastaviti PDV-K
 • Posebnosti oporezivanja PDV-om - na što obratiti pozornost

12:30 - 14:00

Posebnosti određenih prihoda i rashoda, sastavljanje bilance računa dobiti i gubitka te PD obrasca

Predavačica: Sandra Hrvatin dipl.oec.

 • Posebnosti određenih prihoda i rashoda i njihov utjecaj na uvećanje i umanjenje porezne osnovice poreza na dobit
 • Latentni porezi - računovodstveni i porezni rezultat poslovanja
 • Rokovi, obrasci i obvezna davanja za 2019. Godinu
 • Sastavljanje bilance i računa dobiti i gubitka
 •  Porez po odbitku i uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu
 • Sastavljanje PD obrasca - što paziti u prijavi za 2019.?
 • Sastavljanje PD obrasca stavke uvećanja;
 • Porezne olakšice i umanjenja;

14:00- 14:30

Pitanja polaznika

+ posebni dodatak konferencije: Odgovori na Vaša pitanja | Postavite pitanje unaprijed na naš email a odgovor dobivate na konferenciji!

Centar za poduku TRINOM

Strojarska cesta 24, Zagreb


Ovaj portal koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice i prilagodio sustav oglašavanja.   U redu   Više o kolačićima

>