KONFERENCIJA - Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

29.8.2019, Zagreb

Održana je i prva uspješna konferencija "Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma" u Učilištu Tinom. Zahvaljujemo svim polaznicima koji su došli i prisustvovali u predavanjima te svim predavačima koji su pružili profesionalne i precizne informacije polaznicima.

Nadamo se kako ćemo uskoro ponoviti još jednu konferenciju na istu temu!

Opis

Održana je i prva uspješna konferencija "Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma" u Učilištu Tinom. Zahvaljujemo svim polaznicima koji su došli i prisustvovali u predavanjima te svim predavačima koji su pružili profesionalne i precizne informacije polaznicima.

Nadamo se kako ćemo uskoro ponoviti još jednu konferenciju na istu temu!

08:45 - 09:00

Registracija polaznika

09:00 - 10:30

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma- novine, izmjene i dopune

Predavačica: Marcela Kir mag.oec., glavna savjetnica u Sektoru za specijalističku superviziju i nadzor, Hrvatska narodna banka

Neke od najvažnijih izmjena i dopuna:

 • U popis obveznika provedbe mjera za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma uvode se pravne i fizičke osobe koje se bave djelatnošću pružanja usluga razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta, te pružanja skrbničke usluge novčanika
 • HANFA se propisuje kao nadležno tijelo za obavljanje nadzora nad pravnim i fizičkim osobama koje se bave djelatnošću pružanja usluga razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta te pružanja skrbničke usluge novčanika
 • Dodatno se razrađuju čimbenici rizika povezani sa strankom, proizvodima, uslugama, transakcijama ili kanalima dostave

Registar stvarnih vlasnika

 • Obveznici će biti dužni prikupiti izvod iz registra stvarnih vlasnika prilikom ulaska u novi poslovni odnos s korporativnim ili drugim pravnim subjektom, trustom ili pravnim aranžmanom koji ima strukturu ili funkcije slične trustu za koje postoji obveza registracije informacija o stvarnom vlasništvu sukladno člancima 30. i 31. Direktive (EU) 2015/849
 • Preciznije se propisuje da je obveznik dužan prikupiti podatke o svim osobama povezanim s trustom ili sličnim pravim uređenjem
 • Uvodi se javan pristup podacima u Registru stvarnih vlasnika, te se briše čl.35 ZSPNFT kojim je propisan pristup podacima iz Registra na temelju opravdanog pravnog interesa

10:30 - 11:00

Pauza za kavu

11:00 - 12:00

Sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma

Predavač: mr.sc. Darko Terek dipl.iur.

 • Važeći propisi koji uređuju sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma (zakon, pravilnici, smjernice)
 • Temeljni pojmovi
 • Obveznici na koje se primjenjuju propisi o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
 • Virtualna imovina, virtualna valuta, skrbničke usluge novčanika
 • Što obveznici moraju provesti
 • Donošenje politika, kontrola i postupaka

12:00 - 12:30

Pauza za kavu i zakusku

12:30 - 14:00

Dubinska analiza stranke i procjena rizika

Predavač: mr.sc. Darko Terek dipl.iur.

 • Mjere dubinske analize (prikupljanje podataka za fizičku osobu, za obrt, za pravnu osobu, za stvarnog vlasnika i dr.)
 • Dubinska analiza preko treće osobe
 • Pojednostavljena i pojačana dubinska analiza
 • Politički izložene osobe i mjere pojačane dubinske analize
 • Ograničenja u poslovanju s gotovinom
 • Stručno osposobljavanje i izobrazba
 • Zaštita osobnih podataka
 • Čuvanje podataka i vođenje evidencija
 • Ovlaštenja Ureda za sprječavanje pranja novca
 • Specifičnosti profesionalnih djelatnosti (javnih bilježnika, odvjetnika, vanjskih računovođa, revizora i poreznih savjetnika)
 • Prekršajni postupci

Pitanja polaznika

Kongresni centar FORUM Zagreb

(Radnička cesta 50 - centar Green Gold)


Ovaj portal koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice i prilagodio sustav oglašavanja.   U redu   Više o kolačićima

>