KONFERENCIJA - Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

29.8.2019, Zagreb

Donošenjem odluke o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma nastavljena je izgradnja stabilnog zakonodavnog okvira kao temelja za učinkovito sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma. Rezultat toga je i vrlo visoki rang Republike Hrvatske koja je ušla u top 10 najmanje rizičnih zemalja za pranje novca prema Baselskom indeksu. Također, početkom godine objavljeni su i Pravilnici za provedbu Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma dok neki od članaka stupaju na snagu početkom 2020. godine. Kako bi se obveznici provođenja Zakona uskladili sa svojim novim obvezama, organizirali smo konferenciju gdje na jednom mjestu možete saznati sve novosti te pripremiti se za njihovo provođenje na vrijeme s posebnim naglaskom na Registar stvarnih vlasnika. Rok za upis u registar pravnih osoba, trustova i udruga jest 31. prosinac 2019. godine. Uz nove rokove, propisan je i novi način upisa u registar te se uvodi javan pristup podacima. Sa 1.1.2020. godine svim Zakonom propisanim ovlaštenicima, uključujući i javnost bit će dostupni podaci upisani u Registar stvarnih vlasnika. Pravovremeno se informirajte o načinu i rokovima upisa.

Zakon je vrlo kompleksan uzimajući u obzir i podzakonske propise te upute, preporuke i smjernice Ureda za sprječavanje pranja novca, sve radi jedinstvene primjene odredbi Zakona i na temelju njega donesenih propisa. 

KONFERENCIJA - GDPR u 2019.: Iskustva iz prakse i izazovi u budućnosti

12.9.2019, Zagreb

Uskladili ste se s GDPR Uredbom? Što sada?

Godinu dana nakon obveze implementacije Uredbe o Zaštiti osobnih podataka postoji još uvijek popriličan broj nepoznanica. Dok GDPR još uvijek zadaje glavobolje, Europska komisija pripremila je još strožu verziju Uredbe- ePrivacy (ePR) koja će detaljnije i dublje regulirati kako tradicionalnu tako i suvremenu komunikaciju te će se primjenjivati i na neosobne podatke. Poznata kao i „GDPR na steroidima“ ePrivacy regulativa donijet će nove odgovornosti i za proizvođače i njihove postavke usklađenja s novim propisima. Kazne za kršenje ePR propisa bit će, ovisno o prekršaju, i do četiri posto globalnog godišnjeg prihoda kompanija.

Kakvo je trenutno stanje, koji su „mitovi“ o zaštiti osobnih podataka prisutni, koji su daljnji koraci u postupanju obveznika GDPR-a te što nas čeka u skorijoj budućnosti saznajte na konferenciji „GDPR u 2019.; Iskustva iz prakse i izazovi u budućnosti“

Namjena konferencije je omogućiti Vam kvalitetan uvid u presjek dosadašnje provedbe Uredbe odnosno obveza i mjera koje ste morali poduzeti radi implementacije. S obzirom na da su donesena nova obvezujuća mišljenja Europske komisije, presude Suda EU te nova tumačenja, jeli dovoljno samo što ste se uskladili s Uredbom?

4. KONFERENCIJA - Gospodarenje otpadom i zaštita okoliša

26.9.2019, Zagreb

EU propisuje stroge propise o gospodarenju otpadom da bi se u što većoj mjeri zaštitio okoliš i zdravlje građana. Kako poslovni i industrijski sektori spadaju među glavne generatore otpada, suočeni su s potrebom izmjene svoje poslovne prakse kako bi poštivali zakonske odredbe koje se odnose na upravljanje otpadom te povećali svijest o zaštiti okoliša. 

Gospodarenje otpadom obuhvaća cijeli niz aktivnosti od organizacije odvojenog prikupljanja otpada, obrade otpada do vođenja dokumentacije o otpadu, prijavu gospodarenja otpadom u Registar onečišćivanja okoliša. 

Na konferenciji će biti riječi i o težnji poslovnih subjekata da zadovolje ekološke aspekte proizvodnje koje intenzivno rastu. Na tržištu je stoga sve veći broj tvrtki koje se odlučuju za uvođenje nekog od sustava upravljanja okolišem (ISO 14001, EMAS i sl.) kao i proizvoda i usluga označenih nekim od ekoloških oznaka.

Tom poslovnom odlukom, tvrtke ne samo da mogu ostvariti uštedu u poslovanju putem smanjenja troškova za energente, vodu, materijale i gospodarenje otpadom, već poslovnim partnerima, kupcima te široj javnosti daju garanciju svoje ekološke izvrsnosti. S druge strane, olakšana je i komunikacija s tijelima državne uprave koji nadziru aspekte okoliša tvrtke.

Pozivamo Vas na izuzetno zanimljivu konferenciju na kojoj možete doznati sve "zelene" novosti kao i načine provedbe zakonskih odredbi.

3. KONFERENCIJA - PDV 2019.

17.10.2019, Zagreb

Pozivamo Vas na treću po redu konferenciju o PDV-u u organizaciji centra za obrazovanje Verlag Dashoera koja se ove godine održava 17. listopada. Zakon o Porezu na dodanu vrijednost primjenjujemo svakodnevno, međutim još uvijek se javljaju razne dvojbe u situacijama oporezivanja PDV-om. 

Tko je porezni obveznik, što je predmet oporezivanja, koje je mjesto oporezivanja, na koji iznos se mora platiti PDV?

Tema porezni nadzor i aktualnosti će dati zaokruženu sliku što je porezni nadzor, tko i kako ga provodi. U kratkim crtama će se prezentirati kako se porezni obveznik može pripremiti za porezni nadzor te kako porezni nadzor izgleda sa strane poreznog obveznika. Također će se spomenuti aktualnosti ove teme u promjeni Općeg poreznog zakona i rada Carinske uprave.

Izdvajamo i neke od prijedloga 4. kruga porezne reforme:

  • Opća stopa se smanjuje s 25% na 24% 
  • Proširuje se obuhvat primjene stope od 13% — za pripremu i usluživanje hrane u ugostiteljstvu 
  • Pojednostavljenje u načinu izbora porezne osnovice — do prihoda od 7,5 mil kn - mogućnost utvrđivanja PDV po naplaćenim naknadama – nužna suglasnost Odbora za PDV (EK)

Za sve obveznike PDV-a organizirali smo konferenciju na kojoj će predavači prolaziti kroz najčešće probleme s kojima se svakodnevno susrećemo, kao i specifične situacije na koje treba obratiti pažnju kod obračuna poreza na dodanu vrijednost.

KONFERENCIJA - Novi Ovršni zakon

24.10.2019, Zagreb

Novi Ovršni zakon stupa na snagu 1.1.2020. godine. Najveće promjene se očekuju u samom postupku ovrhe a to je do sad bila najveća kritika Zakona. Novim zakonom ovršni postupak vraća se pod isključivi nadzor suda, a javni bilježnici postaju isključivo pomoćno tijelo u postupku. Postupak se pokreće i vodi korištenjem elektroničke komunikacije te korištenjem vjerodostojne isprave i propisanih obrazaca, čime se postupak pojednostavljuje. Proširen je krug primanja koja ne mogu biti ovršena - božićnice, regres, dnevnice, socijalne naknade i druga primanja koja radnici primaju izvan osnovne plaće. 

Cilj konferencije jest polaznicima istaknuti najbitnije novosti Ovršnog zakona. Naši stručni predavači stavit će poseban naglasak na izmjene odredbi koje se izravno tiču postupanja poslodavaca kao što je ovrha na primanjima, novčanim sredstvima, pokretninama i nekretninama. Također, predavanje sadrži novosti ovrhe sa računovodstvenog i financijskog aspekta. 

KONFERENCIJA - Završni račun za 2019.

28.11.2019, Zagreb

Krajem svake poslovne godine započinje zahtjevno razdoblje za računovodstvene i porezne stručnjake kojima je najvažnije utvrditi jesu li dobro optimizirali porezne i računovodstvene obveze. Ako se utvrdi da su se napravile neke pogreške tijekom godine, zadnji je čas da se to ispravi. Vrlo je važno provesti i kontrolne postupke, te napraviti kvalitetne financijske izvještaje. 

Završni račun je neizostavna stavka koju svaki poslodavac mora imati na kraju godine. Iz njega se vidi koliko je uspješno ili neuspješno poslovala određena tvrtka u navedenoj godini. Završni račun čini dokumentacija pod koju se najčešće smatraju zajedno: bilanca, račun dobiti i gubitka, porezna prijava. Potrebno je priložiti i bilješke koje sadržavaju dodatne i dopunske informacije koje nisu prikazane u bilanci i računu dobiti i gubitka. One pružaju dodatne informacije potrebne za pravilno razumijevanje izvještaja. Poduzeće je, sukladno zakonskim odredbama, poslovne knjige tijekom godine dužno voditi sukladno donesenim računovodstvenim politikama poduzeća.

Veliki i srednje veliki poduzetnici dužni su osim toga, predati i izvještaj o novčanom tijeku, kao i izvještaj o promjenama kapitala.

5. KONFERENCIJA - Koktel računovodstvenih izmjena u 2020.

13.12.2019, Zagreb

Sa završetkom još jedne poslovne godine, kod knjigovođa, računovođa te šefova financija i računovodstva stvara se jedna prilično velika doza stresa. Razmišlja se o godišnjim obračunima poreza i prireza na dohodak, inventurama, usklađenjima i ispravcima PDV-a te pripremama za izradu završnog računa i još o mnogo čemu drugom.

Također, na snagu stupaju novine najavljene u poreznoj reformi s početka 2019. godine, izdvajamo neke od prijedloga 4. kruga porezne reforme:

  • Opća stopa se smanjuje s 25% na 24% 
  • Proširuje se obuhvat primjene stope od 13% — za pripremu i usluživanje hrane u ugostiteljstvu 
  • Pojednostavljenje u načinu izbora porezne osnovice — do prihoda od 7,5 mil kn - mogućnost utvrđivanja PDV po naplaćenim naknadama – nužna suglasnost Odbora za PDV (EK)
  • Porezno rasterećenje plaća mladih osoba do 30 godina — demografska, socijalna i gospodarska mjera  za mlade do 25 godina smanjenje porezne obveze za 100% 
  • Za mlade od 26 do 30 godina smanjenje porezne obveze za 50%

01.01. započinje nova poslovna 2020. godina. Pridružite nam se na ovoj jedinstvenoj konferenciji i dočekajte novu 2020. godinu spremni.


Ovaj portal koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice i prilagodio sustav oglašavanja.   U redu   Više o kolačićima

>